Съдебна Практика
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-*/**
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 2

 1. ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Частно Търг. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 3

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 9. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 10. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 11. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 12. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 13. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 14. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**

член 5

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 6

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 8. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 10. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 11. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 12. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 13. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 14. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 7

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 8

 1. ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Частно Търг. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 8. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 9. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 10. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 11. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 9

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 6. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****
 7. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 8. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 9. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 12

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 13

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 15

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 17

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 21

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 6. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 7. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 23

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 25

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 26

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 27

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 28

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 38

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 41

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 44

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 45

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 46

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 51

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 53

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 59

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 62

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**

член 66

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 68

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 7. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 10. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 11. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 12. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 13. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 14. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 15. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 16. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 17. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 18. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 19. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 20. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 21. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 22. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 23. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 24. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 25. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 26. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 27. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 28. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 29. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 30. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 31. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 32. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 33. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 34. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 35. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 36. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 37. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 38. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 39. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 40. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 41. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/****
 42. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 43. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 44. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 45. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 46. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 47. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**
 48. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 69

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 7. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 10. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 11. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 12. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 70

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 9. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 10. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 11. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 12. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 13. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 14. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 15. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 16. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 17. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 18. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 19. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 20. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 21. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 22. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/****
 23. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 24. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 25. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 26. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 27. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 28. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 29. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 30. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 31. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**

член 71

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 6. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 7. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 72

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 73

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 73а

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 74

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 76

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 78

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 79

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 79а

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 80

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 82

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 85

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/****

член 86

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 92

 1. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 95

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 96

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 102

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 106

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 110

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 111

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 113

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 114

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 115

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 116

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 118

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 123

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

член 126

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 131

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 163а

 1. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 173

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 176

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 177

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 10. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 11. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 12. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 178

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

член 186

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 187

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

параграф § 1

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**
абонамент