Съдебна Практика към тема Данък Добавена Стойност

 1. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) от 3 юли 2019 г. По дело С-242/18
 2. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) от 23 април 2015 г. По дело С-111/14
 3. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) от 8 май 2019 г по дело С-712/17
 4. Решение на Съда (трети състав) от 22 април 2010 г. по съединени дела С-536/08 и С-539/08
 5. Решение на Съда (шести състав) от 23 април 2015 г. по дело С-111/14
 6. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (ТРЕТИ СЪСТАВ) ОТ 31 ЯНУАРИ 2013 г. ПО ДЕЛО С-642/2011
 7. Решение на съда (седми състав) от 13 юни 2018 година по дело С-421/17
 8. Решение на Съда (седми състав) от 12 септември 2018 г. по дело С-69/17
 9. Решение на Съда (първи състав) от 4 октомври 2017 година по дело С-653/11
 10. Решение на Съда ( втори състав) от 13 март 2014 г. по дело С-107/2013
 11. Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2012 г. по дело С-285/11
 12. Решение на съда (втори състав) от 19 юли 2012 г. по дело С-263/11
 13. Решение на съда (осми състав) от 8 май 2013 г. по дело С-142/12
 14. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) от 2 юни 2016г. по дело С-263/15
 15. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) от 11 април 2013 г. по дело С-138/12
 16. Решение на Съда (седми състав) от 28 юли 2016 г. по дело С-332/15
 17. Решение на Съда (втори състав) от 20 юни 2013 г. по дело С-219/12
 18. Решение на съда (пети състав) от 9 октомври 2014г. по дело С-492/13
 19. Решение на Съда (седми състав) от 4 октомври 2012 г. по дело С-550/11
 20. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) от 19 юли 2012 г. по дело С-263/11
 21. Решение на Съда (седми състав) от 13 февруари 2014 г. по дело С-18/13
 22. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) от 27 септември 2007 г. по дело С-409/04
 23. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) от 16 февруари 2012 г. по дело С-118/11
 24. Решение на Съда (втори състав) от 19 октомври 2017 г. по дело С-101/16
 25. Решение на съда (втори състав) от 14 март 2013 г. по дело С-527/11
 26. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) от 3 септември 2015 г. по дело С-463/14
 27. Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. по дело С-132/16
 28. Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 година С-576/15
 29. Решение на Съда (втори състав) от 22 март 2012 г. по дело С-153/11
 30. Решение на Съда (трети състав) от 28 март 2019 г. по дело С-275/18
 31. Решение на Съда (втори състав) от 12 юли 2012 г. по дело С-284/11
 32. Решение на Съда (първи състав) от 8 май 2019 г. по дело С-712/17
 33. Решение на Съда (осми състав) от 10 юли 2019 г. по дело С-273/18
 34. Решение на Съда (шести състав) от 18 юли 2013 г. по дело С-124/12
 35. Решение на Съда (четвърти състав) от 24 януари 2019 г. по дело С-165/17
 36. Решение на Съда (втори състав) от 18 юли 2013 г. по дело С-78/12
 37. Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 г. по дело С-126/14
 38. Решение на Съда (трети състав) от 16 октомври 2014 г. по дело С-605/12
 39. Решение на Съда (втори състав) от 18 юли 2013 г. по дело С-78/12
 40. Решение на Съда (четвърти състав) от 24 януари 2019 г. по дело С-165/17
 41. Решение на Съда (седми състав) от 13 февруари 2014 г. по дело С-18/13
 42. Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 г. по дело С-229/15
 43. Решение на Съда (десети състав) от 7 март 2018 г. по дело С-159/17
 44. Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 г. по дело С-516/14
 45. РЕШЕНИЕ № 12482 ОТ 18.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8794/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 46. РЕШЕНИЕ № 15854 ОТ 21.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1043/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 47. РЕШЕНИЕ № 8909 ОТ 15.07.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 10193/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 48. РЕШЕНИЕ № 5316 ОТ 24.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 8308/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 49. РЕШЕНИЕ № 15617 ОТ 13.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 4207/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 50. РЕШЕНИЕ № 1254 ОТ 31.01.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8051/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 51. РЕШЕНИЕ № 8170 ОТ 18.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 13311/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 52. РЕШЕНИЕ № 5749 ОТ 16.04.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 643/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 53. РЕШЕНИЕ № 5827 ОТ 04.05.2010 Г. ПО АДМ. Д. № 15796/2009 Г., І ОТД. НА ВАС
 54. РЕШЕНИЕ № 12198 ОТ 12.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 5150/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 55. РЕШЕНИЕ № 3895 ОТ 19.03.2012 Г. ПО АДМ. Д. № 12202/2011 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 56. РЕШЕНИЕ № 14331 ОТ 31.10.2013 Г. ПО АДМ. Д. № 1341/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 57. РЕШЕНИЕ № 4481 ОТ 26.03.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 14774/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 58. РЕШЕНИЕ № 5298 ОТ 24.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 14526/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 59. РЕШЕНИЕ № 12527 ОТ 21.11.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 3313/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 60. РЕШЕНИЕ № 7310 ОТ 16.06.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2567/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 61. РЕШЕНИЕ № 4090 ОТ 03.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 544/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 62. РЕШЕНИЕ № 2104 ОТ 13.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 13330/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 63. РЕШЕНИЕ № 1542 ОТ 11.02.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 4150/2014 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 64. РЕШЕНИЕ № 5400 ОТ 17.04.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 9820/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 65. РЕШЕНИЕ № 8664 ОТ 05.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2999/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 66. РЕШЕНИЕ № 4524 ОТ 18.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 923/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 67. РЕШЕНИЕ № 11033 ОТ 20.10.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 7159/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 68. РЕШЕНИЕ № 2691 ОТ 22.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 10227/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 69. РЕШЕНИЕ № 9860 ОТ 04.07.2011 Г. ПО АДМ. Д. № 1773/2011 Г., І ОТД. НА ВАС
 70. РЕШЕНИЕ № 15373 ОТ 14.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12540/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 71. РЕШЕНИЕ № 4765 ОТ 05.04.2011 Г. ПО АДМ. Д. № 11772/2010 Г., І ОТД. НА ВАС
 72. РЕШЕНИЕ №89 ОТ 17.08.2015 Г. ПО Т.Д. №770/2014 Г., Т.К., ІІ Т.О. НА ВКС
 73. РЕШЕНИЕ № 5151 ОТ 28.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2712/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 74. РЕШЕНИЕ № 5151 ОТ 28.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2712/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 75. РЕШЕНИЕ № 13241 ОТ 08.12.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 396/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 76. РЕШЕНИЕ № 9358 ОТ 13.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 10548/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 77. РЕШЕНИЕ № 4332 ОТ 13.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 3163/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 78. РЕШЕНИЕ № 12000 ОТ 08.11.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 7990/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 79. РЕШЕНИЕ № 6897 ОТ 09.06.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 8211/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 80. РЕШЕНИЕ № 11891 ОТ 08.10.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 15542/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 81. РЕШЕНИЕ № 2769 ОТ 13.03.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 6951/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 82. РЕШЕНИЕ № 15544 ОТ 18.12.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 6946/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 83. РЕШЕНИЕ № 5121 ОТ 19.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12630/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 84. РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 06.01.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 2271/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 85. РЕШЕНИЕ № 2586 ОТ 24.02.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 14199/2013 Г., І ОТД. НА ВАС
 86. РЕШЕНИЕ № 3334 ОТ 23.03.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 160/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 87. РЕШЕНИЕ № 3591 ОТ 29.03.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 166/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 88. РЕШЕНИЕ № 1334 ОТ 01.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1011/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 89. РЕШЕНИЕ № 164 ОТ 05.01.2012 Г. ПО АДМ. Д. № 2642/2011 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 90. РЕШЕНИЕ № 2345 ОТ 16.02.2012 Г. ПО АДМ. Д. № 9421/2011 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 91. РЕШЕНИЕ № 194 ОТ 08.01.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 5052/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 92. РЕШЕНИЕ № 4452 ОТ 14.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 6586/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 93. РЕШЕНИЕ № 2654 ОТ 09.03.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 3021/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 94. РЕШЕНИЕ № 13167 ОТ 05.12.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 6885/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 95. РЕШЕНИЕ № 4252 ОТ 12.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 3290/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 96. РЕШЕНИЕ № 15665 ОТ 14.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 9341/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 97. РЕШЕНИЕ № 985 ОТ 24.01.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 5846/2013 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 98. РЕШЕНИЕ № 7248 ОТ 15.05.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 14996/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 99. РЕШЕНИЕ № 2714 ОТ 25.02.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 9077/2013 Г., І ОТД. НА ВАС
 100. РЕШЕНИЕ № 3947 ОТ 27.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 10169/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 101. РЕШЕНИЕ № 12785 ОТ 25.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8076/2015 Г., І ОТД. НА ВАС
 102. РЕШЕНИЕ № 10798 ОТ 16.10.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 12875/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 103. РЕШЕНИЕ № 5157 ОТ 28.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2006/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 104. РЕШЕНИЕ № 1708 ОТ 09.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 935/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 105. РЕШЕНИЕ № 6828 ОТ 23.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12705/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 106. РЕШЕНИЕ № 5720 ОТ 19.05.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 8819/2014 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 107. РЕШЕНИЕ № 5688 ОТ 02.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 8956/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 108. РЕШЕНИЕ № 5547 ОТ 12.04.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 13452/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 109. РЕШЕНИЕ № 8354 ОТ 20.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 3390/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 110. РЕШЕНИЕ № 7418 ОТ 05.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 14767/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 111. РЕШЕНИЕ № 1519 ОТ 02.02.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 13351/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 112. РЕШЕНИЕ № 2208 ОТ 15.02.2013 Г. ПО АДМ. Д. № 14260/2012 Г., І ОТД. НА ВАС
 113. РЕШЕНИЕ № 13197 ОТ 30.10.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 3688/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 114. РЕШЕНИЕ № 14906 ОТ 10.12.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 3067/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 115. РЕШЕНИЕ № 5298 ОТ 24.04.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 14526/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 116. РЕШЕНИЕ № 8767 ОТ 05.07.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 3956/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 117. РЕШЕНИЕ № 4832 ОТ 08.04.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 10692/2013 Г., І ОТД. НА ВАС
 118. РЕШЕНИЕ № 15852 ОТ 19.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 6564/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 119. РЕШЕНИЕ № 1930 ОТ 15.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 13710/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 120. РЕШЕНИЕ № 10173 ОТ 02.07.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 3397/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 121. РЕШЕНИЕ № 1545 ОТ 07.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12553/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 122. РЕШЕНИЕ №2272 ОТ 12.02.2020 Г. ПО АДМ. ДЕЛО №10701/2019 Г., I ОТД. НА ВАС
 123. РЕШЕНИЕ № 3511 ОТ 12.03.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 11754/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 124. РЕШЕНИЕ № 4524 ОТ 18.04.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 923/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 125. РЕШЕНИЕ № 5916 ОТ 11.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 8798/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 126. РЕШЕНИЕ № 10100 ОТ 24.07.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 13980/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 127. РЕШЕНИЕ № 4214 ОТ 21.03.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 12632/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 128. РЕШЕНИЕ № 172 ОТ 08.01.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 2549/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 129. РЕШЕНИЕ № 6143 ОТ 16.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 2923/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 130. РЕШЕНИЕ № 6915 ОТ 09.06.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2299/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 131. РЕШЕНИЕ № 8308 ОТ 20.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 2529/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 132. РЕШЕНИЕ № 13419 ОТ 07.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 9355/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 133. РЕШЕНИЕ № 6210 ОТ 17.05.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12778/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 134. РЕШЕНИЕ № 14038 ОТ 20.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 11604/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 135. РЕШЕНИЕ № 1626 ОТ 08.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1739/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 136. РЕШЕНИЕ № 13095 ОТ 31.10.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 7277/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 137. РЕШЕНИЕ № 4563 ОТ 12.04.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1007/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 138. РЕШЕНИЕ № 7692 ОТ 22.05.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 2845/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 139. РЕШЕНИЕ № 3882 ОТ 18.03.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 11375/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 140. РЕШЕНИЕ № 1534 ОТ 07.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12308/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 141. РЕШЕНИЕ № 14999 ОТ 11.12.2014 Г. ПО АДМ. Д. № 5109/2014 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 142. РЕШЕНИЕ № 3830 ОТ 29.03.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 12666/2016 Г., І ОТД. НА ВАС
 143. РЕШЕНИЕ № 7819 ОТ 12.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 4610/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 144. РЕШЕНИЕ № 2533 ОТ 27.02.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5072/2017 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 145. РЕШЕНИЕ № 13834 ОТ 15.11.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 9317/2016 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 146. РЕШЕНИЕ № 5868 ОТ 21.05.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 10688/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 147. РЕШЕНИЕ № 16860 ОТ 10.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8370/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 148. РЕШЕНИЕ № 14790 ОТ 04.11.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 3966/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 149. РЕШЕНИЕ № 16845 ОТ 10.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 5414/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 150. РЕШЕНИЕ № 8383 ОТ 05.06.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 2269/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 151. РЕШЕНИЕ № 7692 ОТ 22.05.2019 Г. ПО АДМ. ДЕЛО №2845/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 152. РЕШЕНИЕ № 3924 ОТ 27.03.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 5092/2016 Г., VIIІ ОТД. НА ВАС
 153. РЕШЕНИЕ № 1424 ОТ 04.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 9855/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 154. РЕШЕНИЕ № 16802 ОТ 10.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8105/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 155. РЕШЕНИЕ № 7897 ОТ 13.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12920/2017 Г., VIIІ ОТД. НА ВАС
 156. РЕШЕНИЕ № 15432 ОТ 11.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 9780/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 157. РЕШЕНИЕ № 2618 ОТ 28.02.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 9170/2017 Г., І ОТД. НА ВАС
 158. РЕШЕНИЕ № 6270 ОТ 15.05.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 3888/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 159. РЕШЕНИЕ № 15936 ОТ 19.12.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 9709/2018 Г., І ОТД. НА ВАС
 160. РЕШЕНИЕ № 7721 ОТ 11.06.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 9356/2017 Г., VIIІ ОТД. НА ВАС
 161. РЕШЕНИЕ № 9743 ОТ 16.07.2018 Г. ПО АДМ. Д. № 12688/2016 Г., VIIІ ОТД. НА ВАС
 162. РЕШЕНИЕ №7486 ОТ 06.06.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 2703/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 163. РЕШЕНИЕ №14648 ОТ 31.10.2019 Г. ПО АДМ.Д. № 4989/2019 Г., I ОТД. НА ВАС
 164. РЕШЕНИЕ №17470 ОТ 19.12.2019 Г. ПО АДМ.Д. № 9319/2019 Г., I ОТД. НА ВАС
 165. РЕШЕНИЕ №372 ОТ 29.03.2013 Г. ПО ГР. Д. №127/2012 Г., Г.К., ІІІ Г.О. НА ВКС
 166. РЕШЕНИЕ № 187 ОТ 08.01.2015 Г. ПО АДМ. Д. № 4414/2014 Г., І ОТД. НА ВАС
 167. РЕШЕНИЕ №17567 ОТ 20.12.2019 Г. ПО АДМ.Д. №8965/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 168. РЕШЕНИЕ №17719 ОТ 27.12.2019 Г. ПО АДМ.Д. №8063/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 169. РЕШЕНИЕ №2957 ОТ 28.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 12927/2018 Г., I ОТД. НА ВАС
 170. РЕШЕНИЕ № 16536 ОТ 04.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 7031/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 171. РЕШЕНИЕ № 16538 ОТ 04.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 7031/2019 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 172. РЕШЕНИЕ № 16544 ОТ 04.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 8094/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 173. РЕШЕНИЕ № 16612 ОТ 05.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 4657/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 174. Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16
 175. Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. по съединени дела С-427/16 и С-428/16
 176. РЕШЕНИЕ № 16690 ОТ 09.12.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 6838/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
 177. РЕШЕНИЕ № 14656 ОТ 31.10.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 5271/2019 Г., І ОТД. НА ВАС
абонамент