Възнаграждения

 1. Заплата по Трудов Договор - (безплатен)
 2. Хонорар по Граждански Договор
 3. Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник
 4. Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител
 5. Доход от Наем на Физическо Лице
 6. МОД при непълно работно време - (безплатен)
 7. Договор за Управление и Контрол - (безплатен)
 8. Максимален Запор по ГПК
 9. Максимален Запор по ДОПК

Стаж

 1. Трудов Стаж за Период
 2. Осигурителен Стаж за период
 3. Сбор Трудов Стаж за Период
 4. Сбор Осигурителен Стаж за Период
 5. Приравняване на 1-ва и 2-ра Категория Труд към 3-та

Отпуски

 1. Платен Отпуск при Непълна Година
 2. Заплата по време на платен отпуск
 3. Обезщетение за неизползван платен отпуск
 4. Провизия за Неизползван отпуск

Данъци

 1. Авансови вноски по ЗКПО
 2. Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО
 3. Лихва за Недостатъчни Авансови Вноски по ЗКПО
 4. Пренасяне на Данъчна Загуба по ЗКПО
 5. Слаба Капитализация
 6. Ограничаване на Разходи по Заеми
 7. Трансформиране на Наети Активи в Дълготрайни

Календари

 1. Брой календарни и работни дни между две дати
 2. Календар за болничен при бременност и майчинство
 3. Изтичане на предизвестие за прекратяване на ТД

Лихва, валута, инфлация

 1. Проста и Сложна Лихва за Период
 2. Законна Лихва за Период
 3. Инфлация, ОЛП или Euribor за Период
 4. Валутен калкулатор