Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Абонамент

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности. За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Предимства на абонатите

  • достъп до 4000+ ресурса и връзките между тях
  • бързо намиране на актуални решения
  • подробни обяснения и конкретни примери
теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 16

съдебна практика 283

казуси 833

статии 833

видеоуроци 45

други връзки 5 613

Корпоративни Данъци

закони и актове 20

съдебна практика 118

казуси 568

статии 568

видеоуроци 38

други връзки 2 276

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 67

казуси 373

статии 373

видеоуроци 15

други връзки 775

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 282

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 56

статии 56

видеоуроци 44

други връзки 144

Трудови Правоотношения

закони и актове 78

съдебна практика 157

казуси 241

статии 241

видеоуроци 22

други връзки 1 006

Социално Осигуряване

закони и актове 80

съдебна практика 118

казуси 93

статии 93

видеоуроци 21

други връзки 456

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 7

казуси 26

статии 26

видеоуроци 14

други връзки 110

Последно качено

Наредба за Паричните Обезщетения и Помощи от Държавното Обществено Осигуряване

Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?

Наредба за Условията и Реда за Отпечатване и Контрол върху Ценни Книжа

Наредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина

Наредба за Прилагане на Класификатора на Длъжностите в Администрацията

Наредба за Заплатите на Служителите в Държавната Администрация

Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

Отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст