Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности.
За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Защо да закупиш абонамент - виж тук

Годишен Абонамент

Пълен

годишен

абонамент

побързай

180 лв.

само до 31.12.2022

150 лв.

* цените са без ДДС

отстъпки за повече

абонати

теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 16

съдебна практика 283

казуси 842

статии 842

видеоуроци 45

други връзки 5 632

Корпоративни Данъци

закони и актове 21

съдебна практика 118

казуси 570

статии 570

видеоуроци 38

други връзки 2 280

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 67

казуси 374

статии 374

видеоуроци 15

други връзки 779

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 282

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 56

статии 56

видеоуроци 44

други връзки 144

Трудови Правоотношения

закони и актове 78

съдебна практика 157

казуси 245

статии 245

видеоуроци 22

други връзки 1 013

Социално Осигуряване

закони и актове 80

съдебна практика 118

казуси 93

статии 93

видеоуроци 21

други връзки 456

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 7

казуси 27

статии 27

видеоуроци 14

други връзки 111

Последно качено

Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице за закупена стока в България?

Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС при покупка на стоки в друга страна от ЕС?

Кога настъпва данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?

Как трябва да се признае и разпредели приход от срочен договор за продажба на кафе с подарък кафемашина?

Как се отчита счетоводно текущ ремонт от наемател, който е за сметка на наемодател, съгласно НСС?

Какви данъчни задължения ще има местно физическо лице, ако получи дивидент от източник в чужбина, който не е бил обложен с данък там?

Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

Каква е задължителната междудневна и междуседмична почивка при работа на 12-часови смени?

Каква е максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време?