Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Абонаментни планове

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности. За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Защо да купя? Виж предимства на абонатите

теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 15

съдебна практика 283

казуси 831

статии 831

видеоуроци 45

други връзки 5 603

Корпоративни Данъци

закони и актове 20

съдебна практика 118

казуси 566

статии 566

видеоуроци 38

други връзки 2 274

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 67

казуси 374

статии 374

видеоуроци 15

други връзки 776

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 282

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 54

статии 54

видеоуроци 44

други връзки 141

Трудови Правоотношения

закони и актове 78

съдебна практика 157

казуси 225

статии 225

видеоуроци 22

други връзки 970

Социално Осигуряване

закони и актове 80

съдебна практика 118

казуси 87

статии 87

видеоуроци 21

други връзки 457

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 7

казуси 24

статии 24

видеоуроци 14

други връзки 108

Последно качено

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател, когато работникът или служителят не отговаря на променените изисквания за изпълняване на длъжността

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или когато правоотношението е възникнало след като работникът или служителят е придобил право на пенсия

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с цел освобождаване на длъжност, която е била заемана от незаконно уволнен служител, който се връща на работа с решение на съда или в резултат на отмяна на заповедта за уволнение

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на образование или професионална квалификация за изпълняване на работата

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на качества в работника или служителя, когато това пречи на ефективното изпълнение на работата му

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при спиране на работа за повече от 15 работни дни

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при намаляване обема на работа

Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на част от предприятие или съкращаване на щат