Отчитане на имоти, машини и съоръжения

Отчитане на имоти, машини и съоръжения
актуално Лектор: Мануела Богоева 10 март 2022 44:46 4122
  • Какво е ДМА - 00:01
  • Особени случаи при завеждане на дълготрайни материални активи - 02:08
  • Разграничаване на ДМА от материални запаси, инвестиционни имоти и активи държани за продажба - 04:55
  • Изключения от обхвата - 07:39
  • Оценка при първоначално признаване на ДМА - 09:14
  • Амортизиране на активи - 25:23
  • Последващи оценки на ДМА - 33:18
  • Отписване на активи - 41:05
  • Оповестявания - 42:26
  • Разлики между СС 16 и МСС 16 - 43:09

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент