Новина

 1. Цените на жилищата в страната са се увеличили с 4,3% през второто тримесечие на 2023 г.
  В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. цените са се повишили с 10,7%
 2. Средната заплата в България се е повишила до 1 957 лева през второто тримесечие на 2023 г.
  Най-висока е средната заплата в столицата – 2 697 лева
 3. НС одобри на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  Измененията са в изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари
 4. Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват на годишна база с 13,8% през второто тримесечие на 2023 г.
  Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14,2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11,9%
 5. От октомври 2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ
  При плащанията през виртуалния и физическите ПОС терминали на приходната агенция няма промени
 6. Гражданите на ЕС са работили средно 37,5 часа седмично през 2022 г.
  Данните са на „Евростат“
 7. Строителната продукция нараства с 0,7% в ЕС и с 0,8% в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база се повишава с 0,9% в ЕС и с 1% в еврозоната
 8. АЗ: Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни
  Ще бъде подкрепена заетостта на близо 630 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда
 9. ИПИ: Икономическата свобода в България отново намалява
  Изследването класира България на 43-то място
 10. Годишната инфлация със спад и в ЕС, и в еврозоната през август 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 11. Вносът и износът на България със спад през юли 2023 г.
  Данните са на БНБ
 12. НОИ: Средният размер на пенсиите за стаж и възраст е нараснал с над 23% за година
  Приходите в консолидирания бюджет на ДОО са над 7,2 млрд. лева към края на август 2023 г.
 13. Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са получили подкрепа с услуги в домовете си по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
  Подкрепата продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027
 14. Равнището на заетостта се е повишило в повечето държави – членки на ЕС, през второто тримесечие на 2023 г.
  За България е отчетен спад
 15. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта
  Хора в неравностойно положение ще получават помощ от ментор, за да работят
 16. Еднократна помощ за ученици вече е отпусната на близо 176 000 семейства
  Кандидатстването е до 15 октомври
 17. Разходите за труд в ЕС нарастват с 5% на годишна база през второто тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната се повишават с 4,5%
 18. ЕС регистрира излишък от 4,9 млрд. евро при международната търговия със стоки през юли 2023 г.
  Еврозоната отчита излишък от 6,5 млрд. евро
 19. АЗ: Ръст на обявените свободни работни места през август 2023 г.
  10 110 са започналите работа безработни лица
 20. Месечната инфлация в страната, измерена чрез ИПЦ, е 0,4% през август 2023 г.
  Годишната инфлация е 7,7%
 21. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2023 г.
  Финансовата рамка е в размер на 2,55 млрд. лева
 22. Незаетите работни места в ЕС са на равнище от 2,7% през второто тримесечие на 2023 г.
  В еврозоната са на равнище от 3%
 23. Уязвими домакинства ще получат подкрепа от 148,35 лева за повишените разходи за енергия
  Проектът „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ ще продължи до 30 ноември
 24. На второ четене: Социалната комисия прие отпадането на хартиената трудова книжка
  Одобрени са изменения в Кодекса на труда
 25. МВФ: Глобалното съотношение дълг/БВП намалява през 2022 г.
  Това е втора поредна година на спад
 26. НАП напомня: Срокът за подаване на коригиращи декларации изтича на 2 октомври 2023 г
  Физическите и юридическите лица имат възможност еднократно да коригират данните, които са посочили в годишната си декларация за облагане на доходите на физическите лица или във формуляра за облагане с корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО
 27. Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по Националния план по заетостта за 2023 г.
  Той е одобрен от правителството
 28. Промишленото производство намалява с 1,1% в ЕС и в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база спада с 2,4% в ЕС и с 2,2% в еврозоната
 29. По предварителни данни: Износът на стоки от България за ЕС намалява с 5,4% на годишна база през периода януари – юни 2023 г.
  Вносът се увеличава с 1%
 30. Вносът и износът на България със съществен ръст през 2022 г.
  Данните са на НСИ
 31. Такса „битови отпадъци“ ще се изчислява на база генериран обем от 2025 г.
  НСИ и НСОРБ подписаха рамково споразумение
 32. НС задължи административните органи да предоставят електронни услуги с намалена такса
  Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронното управление
 33. Средният осигурителен доход за юли 2023 г. е 1 416,53 лева
  Данните са на НОИ
 34. Близо 13 400 безработни лица с увреждания са започнали работа по линия на ОПРЧР 2014 – 2020
  Работодателите могат да получат финансови стимули в размер на шест минимални работни заплати
 35. ЕК: Икономическият растеж на страните от ЕС се забавя през 2023 г.
  Публикувана е междинната лятна прогноза на ЕК
 36. ЕС е отбелязал излишък от 175 милиарда евро при търговията с услуги през 2022 г.
  Това е най-високата стойност за последните десет години
 37. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
  Народните представители приеха срокът за предложения между двете четения да бъде пет дни
 38. Над 802 млн. лева са прехвърлени между частните пенсионни фондове от началото на 2023 г.
  Данните са на КФН
 39. Оборотът в търговията на дребно запазва нивото си от предходния месец през юли 2023 г.
  На годишна база е отбелязан ръст
 40. Строителната продукция в страната остава без изменение на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база е отбелязан спад
 41. Индексът на промишленото производство спада с 1,3% на месечна база през юли 2023 г.
  Намаление е регистрирано и на годишна база
 42. Ръст на заетостта с 0,1% в ЕС и с 0,2% в еврозоната през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните са на месечна база
 43. БВП остава стабилен в ЕС и нараства с 0,1% в еврозоната през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните на „Евростат“ са сезонно коригирани
 44. БВП на един зает в България се увеличава с 1,7% през второто тримесечие на 2023 г.
  Заетите лица в икономиката са над 3,5 милиона
 45. БВП на България с ръст през второто тримесечие на 2023 г.
  Данните са НСИ са сезонно изгладени
 46. Обемът на търговията на дребно намалява с 0,2% в еврозоната и с 0,3% в ЕС през юли 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 47. Цените на производител в промишлеността се понижават с 0,6% в ЕС и с 0,5% в еврозоната на месечна база през юли 2023 г.
  На годишна база намаляват с 6,6% в ЕС и 7,6% в еврозоната
 48. НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4 000 самоосигуряващи се
  От 1 август 2023 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен
 49. Над 400 родители са успели да се върнат на работа или са си намерили нова благодарение на мярката „Родители в заетост“ по ПРЧР
  Мярката е с бюджет от 24 млн. лева и се изпълнява от Агенцията по заетостта
 50. Представителството на ЕК у нас започва информационна кампания за приемането на еврото
  Кампанията ще представи десет видеоклипа по ключови теми, свързани с новите пари