Новина

 1. Одобриха увеличението на парите за командировки в България и в чужбина
  Минималният размер на дневните пари при командировка в България се увеличава от 20 на 40 лева
 2. Общите разходи на работодателите за един отработен час нарастват с 16,1% през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Данните са на НСИ
 3. Банките в България вече са част от новата европейска платежна система
  T2 заменя TARGET2 като новата RTGS система
 4. Строителната продукция отбелязва ръст в ЕС и еврозоната през януари 2023 г.
  Данните са на „Евростат“
 5. Нивото на антицикличния капиталов буфер на банките ще е 2% и през второто тримесечие на 2024 г.
  Решението е на БНБ
 6. Агенцията за социално подпомагане възобнови изплащането на финансова подкрепа за лица с изтекли решения на ТЕЛК
  Списъците с правоимащите се предоставят от Министерството на здравеопазването
 7. Постъпленията в НАП нарастват със 752 млн. лева към 17 март 2023 г.
  На годишна база увеличението е с близо 13%
 8. Търговският дефицит на ЕС възлиза на 34,6 млрд. евро през януари 2023 г.
  Този в еврозоната е 30,6 млрд. евро
 9. Нивото на свободните работни места в ЕС е 2,8% и 3,1% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Данните са на „Евростат“
 10. Преките инвестиции в България за януари 2023 г. възлизат на 147,5 млн. евро
  Данните са на БНБ
 11. Вносът и износът на България бележат ръст през януари 2023 г.
  Търговският баланс е отрицателен
 12. Текущата и капиталова сметка през януари 2023 г. е положителна в размер 466,1 млн. евро
  Данните са на БНБ
 13. НОИ с разяснения за преизчисляването на пенсиите
  От тях стават ясни мотивите на законодателя да предвиди като дата на служебното преизчисляване 1 април на всяка календарна година
 14. Министерството на финансите предлага промени в данъчни закони
  Те са публикувани за обществено обсъждане
 15. Разходите за труд са нараснали с 5,8% в ЕС и с 5,7% в еврозоната в края на 2022 г.
  В еврозоната заплатите и възнагражденията на отработен час са се увеличили с 5,1%, а в ЕС – с 5,4%
 16. Евростат: Годишната инфлация в ЕС се забавя до 9,9% в ЕС и 8,5% в еврозоната през февруари 2023 г.
  За България е отчетено равнище от 13,7%
 17. Коефициентът на икономическа активност в България се увеличава през 2022 г.
  Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3 191,2 хиляди
 18. Разходите за пенсии през февруари 2023 г. нарастват с 31,5% на годишна база
  В сравнение със същия период на 2022 г. те са със 713,9 млн. лева повече
 19. ЕЦБ повиши водещите си лихви с 0,5 процентни пункта
  Така лихвата по основните операции по рефинансиране нараства до 3,5%
 20. Ръст на започналите работа чрез бюрата по труда през февруари 2023 г.
  През втория месец на годината техният брой е 13 196 – с 1 159 повече от януари 2023 г.
 21. БНБ: Няма риск за фиксирания курс лев – евро
  Не е възможно този курс да бъде променен
 22. БНБ: Банкнотите в обращение са над 560 млн. броя в края на февруари 2023 г.
  Най-много са били тези с номинал 50 лева
 23. Промишленото производство се увеличава с 0,3% в ЕС и с 0,7% в еврозоната през януари 2023 г.
  На годишна база е отбелязано увеличение с 1% в ЕС и с 0,9% в еврозоната
 24. Годишната инфлация в България е 16% през февруари 2023 г.
  Месечната е 0,8%
 25. НАП напомня: Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март
  Препоръчително е потребителите да проверят онлайн за наличието на стари задължения
 26. Средният осигурителен доход за януари 2023 г. е 1 385,10 лева
  Данните са на НОИ
 27. Пенсиите на близо 336 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени
  НОИ ще извърши преизчислението служебно от 1 април
 28. Вносът и износът на България бележат ръст през 2022 г.
  Външнотърговското салдо на страната ни с ЕС е положително
 29. Обезщетението за безработица у нас е средно 652 лева
  Мъжете получават повече от жените
 30. Строителната продукция в България нараства с 0,8% през януари 2023 г.
  На годишна база се отчита намаление с 0,4%
 31. 4,3% годишен спад на промишленото производство в България през януари 2023 г.
  На месечна база също е отчетено намаление
 32. Оборотът в търговията на дребно бележи ръст с 5,6% на годишна база през януари 2023 г.
  На месечна база също има увеличение
 33. Годишната инфлация в ЕС се увеличава повече от три пъти през 2022 г.
  Единствено цените в сектора на комуникациите спадат съвсем леко
 34. НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
  Те вече са достъпни в портала за е-услуги
 35. Брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава реално с 1,7% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  На едно заето лице се падат 14 028,8 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт
 36. БВП на ЕС със спад с 0,1%, а на еврозоната остава стабилен през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  За 2022 г. като цяло БВП се е увеличил с 3,5% както в еврозоната, така и в ЕС
 37. БВП нараства с 2,3% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Спрямо третото тримесечие на 2022 г. БВП се повишава с 0,6%
 38. БВП на един зает в България се увеличава с 2,1% през 2022 г. по предварителни данни
  На едно заето лице се падат 47 224,4 лева от текущия обем на БВП
 39. Заетостта при жените в България е по-висока отколкото при мъжете
  Заплащането обаче продължава да е по-ниско
 40. Разликата в заплащането между половете е 15,5% в полза на мъжете към края на 2022 г.
  При жените в България рискът от бедност е по-голям
 41. Обемът на търговията на дребно се повишава с 0,3% в ЕС и еврозоната през януари 2023 г.
  На годишна база обемът в търговията на дребно намалява с 2,2% в ЕС и с 2,3% в еврозоната
 42. 26,7% от българите с ръст на доходите през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Основните причини за това са увеличението на пенсиите и социалните помощи и индексирането на заплатите
 43. Евростат: Цените на производител в промишлеността в България се понижават с 4,2% през януари 2023 г.
  В ЕС е отчетено понижение с 2,2%, а в еврозоната – с 2,8%
 44. България със спад в индекса за икономическа свобода на Фондация Heritage
  Страната ни заема 32-ра позиция
 45. Евростат: Нивото на безработица в ЕС е 6,1% през януари 2023 г.
  В еврозоната нивото на безработица е 6,7%
 46. НАП: Над 3 000 дружества декларираха данъците си през първия ден на кампанията
  Данъчната кампания започна на 1 март
 47. Инфлацията в еврозоната спада до 8,5% през февруари 2023 г.
  Очаква се най-много да поскъпнат храните, алкохолът и тютюневите изделия
 48. Общият доход на домакинствата нараства със 17,9% през четвъртото тримесечие на 2022 г.
  Той е в размер на 4 963,78 лева
 49. Състояние на банковата система към края на януари 2023 г.
  Печалбата на банките е 115 млн. лева на годишна база
 50. Бюджетното салдо по КФП към февруари 2023 г. се очаква да е отрицателно в размер на около 250 млн. лева
  Това представлява 0,1% от прогнозния БВП