Новина

 1. НАП стартира две информационни кампании, насърчаващи доброволното плащане на данъци
  С кампаниите „Заплата в плик“ и „Данъчно-осигурителни рискове“ се цели запознаване на бизнеса и физическите лица с техните права и задължения, което може да окаже положителен ефект върху поведението им на данъкоплатци
 2. Актуализацията на държавния бюджет е публикувана в Държавен вестник
  Заложените промени влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник, т.е. от 7 юли
 3. 14,9 млрд. лева са постъпленията в НАП през първите 6 месеца на 2022 г.
  НАП отчита ръст на приходите с 1,6 млрд. лева спрямо същия период на миналата година
 4. НАП работи по проект за внедряване на системата за счетоводно отчитане SAF-T в България
  Целта е да се осигури по-ефективно справяне с управлението на риска за фиска, да се намали административната тежест и да се даде стимул за повишаване на доброволното спазване на законодателството от страна на данъкоплатците
 5. „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“ е първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост
  По програмата ще могат да кандидатстват юридически лица и еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори
 6. Данъчното облекчение за деца до 18 г. ще може да се ползва и авансово
  Данъчното облекчение за едно дете става 6 000 лева, за две деца – 12 000 лева, а за три или повече – 18 000 лева
 7. 1 127,1 млн. лева са приходите на Агенция „Митници“ за май 2022 г.
  Приходите от ДДС при внос възлизат на 602,8 млн. лева, което е годишен ръст с 66,7%
 8. МФ очаква превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 1 160 млн. лева към края на юни 2022 г.
  На месечна база за юни 2022 г. се предвижда превишение на приходите над разходите в размер на 555 млн. лева
 9. НАП публикува насоки за ползване на отстъпката от 25 ст. за литър гориво
  Крайните потребители ще ползват отстъпката от 25 ст. за литър гориво три дни след публикуването на бюджетната актуализация в Държавен вестник
 10. Печалбата на банките в България с годишен ръст от 24,3% в края на май 2022 г.
  Към 31 май 2022 г. печалбата на банковата система достигна 773 млн. лева
 11. Производствените цени забавиха годишния си ръст до 38,2% през май 2022 г.
  На месечна база е отчетено повишение с 0,4%
 12. Бизнесът ще получава компенсации за високите цени на тока до края на 2022 г.
  250 лева ще бъде минималната цена, която бизнесът ще плаща, а компенсацията над тази сума ще се равнява на 100% до среднодневната цена, постигната на борсата
 13. Външният дълг на България с годишен ръст от 5,9% през април 2022 г.
  В края на април брутният външен дълг на страната ни възлиза на 41,489 млрд. евро
 14. МС одобри законопроект за промени при ваденето на лични документи
  Предвижда се актът за раждане да може да се използва за доказване на самоличност при изгубени или откраднати лични документи
 15. Евростат: Ръстът на БВП в България изпреварва средния темп в ЕС през 2005 – 2021 г.
  В изследвания период средният ръст на българската икономика достига 2,3%
 16. Парламентът премахна акциза за електрическата енергия, природния газ и втечнения газ до 30 юни 2025 г.
  Въвежда се и намалена ДДС ставка от 9% за доставки на централно отопление и на природен газ
 17. НСИ отчете подобрение на бизнес климата в България през юни 2022 г.
  Подобрение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно
 18. Социалната пенсия за инвалидност се увеличава с над 45% от 1 юли 2022 г.
  Социалната пенсия за старост нараства от 170 на 247 лева, във връзка с което се повишават всички пенсии, несвързани с трудова дейност
 19. Парламентът прие окончателно актуализацията на бюджета на НЗОК за 2022 г.
  Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса беше актуализиран с общо 65 млн. лева
 20. Окончателно: От 1 юли 2022 г. пенсиите се увеличават с 10%, а минималната пенсия става 467 лева
  От 1 октомври 2022 г. ще има преизчисляване на пенсиите, като то ще бъде съобразено с ръста на осигурителния доход за 2021 г. и темпа на инфлацията
 21. Над 90% от дружествата, плащащи корпоративен данък, вече са обявили приходите си пред НАП
  Приходната агенция напомня, че крайният срок за деклариране и внасяне на данъка е до 30 юни
 22. Лихвите по кредитите на бизнеса намаляват на годишна база през май 2022 г.
  Същевременно кредитите на домакинствата се движат в различни посоки както на месечна, така и на годишна база
 23. Лихвите по новите депозити на домакинствата продължават да нарастват и през май 2022 г.
  По последни данни БНБ отчита годишен и месечен ръст на лихвите по новите депозити на домакинствата, а при фирмените – намаление
 24. Бюджетната комисия увеличи приходната част в актуализацията на бюджета за 2022 г. с още 760 млн. лева
  Допълнителните приходи са записани при постъпленията от ДДС
 25. Бюджетната комисия прие на второ четене 0% ДДС за хляба
  Комисията отхвърли предложението за намаляване на налога от 20 на 9% върху олиото, плодовете, зеленчуците и други селскостопански изделия
 26. НОИ представи консолидирания бюджет на ДОО към 31 май 2022 г.
  Общият размер на отчетените приходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е 3 863,2 млн. лева, което представлява 39,9% изпълнение на плана за годината
 27. Спестяванията в банките забавят годишния си ръст до 9,7% през май 2022 г.
  В края на май спестяванията в банките са достигнали 105,692 млрд. лева
 28. Размерът на тол таксите за тежкотоварни превозни средства ще бъде увеличен на два етапа
  Първото увеличение ще бъде от 1 юли 2022 г., а второто – от 1 януари 2023 г.
 29. Близо 600 000 души в риск от бедност ще получат подкрепа по Програмата за храни и основно материално подпомагане
  По програмата са предвидени над 411 млн. лева
 30. МТСП стартира нова мярка за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво
  С нея ще бъдат подкрепени дейности, свързани със субсидирана заетост, както и обучения и квалификация на служители в социални предприятия
 31. Общите разходи за труд нарастват с 12,7% на годишна база през първото тримесечие на 2022 г.
  НСИ отчита най-голямо увеличение на разходите за труд в сферата на индустрията – с 16,0%, услугите – с 14,7%, и строителството – с 10,7%
 32. Евростат: България, Полша и Румъния са страните с най-ниско равнище на цените в ЕС през 2021 г.
  Най-високо равнище на цените е отчетено в Дания и Ирландия – по 140% от средното за ЕС
 33. От 8 юли влиза в сила Наредба за реда и условията за издаване на покрити облигации, приета от БНБ
  Банките ще имат задължение да информират за профила и рисковете на покритите облигации
 34. Законопроект предвижда облекчаване на условията за пребиваване и работа на лица от трети страни в България
  Промените са заложени в проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
 35. Предложение: Ваучерите за храна да могат да се ползват при заплащане на туристически услуги в България
  Според вносителите на предложението тази промяна ще доведе до насърчаване на вътрешния туризъм
 36. Столична община предлага собствениците на имоти в Airbnb да плащат 0,40 лева туристически данък за нощувка
  Това гласи текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичния общински съвет, публикувана за обществено обсъждане
 37. България е с най-нисък БВП на човек от населението – 55% под средното за ЕС през 2021 г.
  Люксембург бележи най-високо ниво на БВП на човек от населението, като през 2021 г. достига 277% от средното равнище за ЕС
 38. ЕЦБ: Украинските бежанци може да стимулират активната трудова сила на еврозоната с до 1,3 млн. души
  По груби изчисления се очаква увеличение от 0,2 до 0,8% в средносрочен план
 39. Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива
  Положителната перспектива е важна, тъй като отразява плановете на България за членство в еврозоната
 40. Преките чужди инвестиции в България са се увеличили три пъти към април 2022 г.
  За първите четири месеца на 2022 г. чуждите инвестиции у нас са достигнали 653,2 млн. евро, което е с 456,5 млн. евро повече спрямо същия период на 2021 г.
 41. Търговският дефицит на България е нараснал със 160% за първите четири месеца на 2022 г.
  В периода януари – април 2022 г. износът на български стоки е за 14,349 млрд. евро, а вносът – за 15,696 млрд. евро
 42. Правителството одобри Наредба за качеството на социалните услуги
  Целта на нормативния акт е да създаде условия за подобряване качеството на социалните услуги и ефективността им в подкрепа на ползващите ги лица
 43. Парламентът прие на първо четене актуализацията на държавния бюджет за 2022 г.
  В нея са заложени антикризисните мерки, планирани от правителството, а в стойностно изражение повече от половината средства са предвидени за увеличението на пенсиите
 44. Проучване: Българската икономика остава сред най-неконкурентоспособните в Европа
  Страната ни заема 53-то място от общо 63 държави в Годишника на световната конкурентоспособност 2022 г. на швейцарския Институт за развитие на управлението
 45. Агенцията по заетостта отчете спад на безработицата и през май 2022 г.
  През май безработните са 147 477, което е с 3 070 по-малко спрямо предходния месец и с 38 570 – спрямо същия период на 2021 г.
 46. Парламентът одобри на първо чете актуализацията на бюджета на ДОО за 2022 г.
  От 1 юли минималната пенсия става 467 лева, а максималната – 2 000 лева
 47. Парламентът прие на първо четене актуализацията на бюджета на НЗОК
  Актуализацията предвижда ръст на здравноосигурителните приходи – в общ размер на 111 800 000 лева от трансфери за здравното осигуряване
 48. НСИ отчете годишна инфлация от 15,6% през май 2022 г.
  Месечната инфлация в България през май е 1,2%, а средногодишната – 8,1%
 49. Средният осигурителен доход за април 2022 г. е 1 306,77 лева
  Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2021 г. до 31.04.2022 г. е 1 191,96 лева
 50. Проучване на АЗ: Увеличава се броят на работодателите, търсещи нов персонал
  Проучването е направено в периода февруари – март 2022 г. сред работодатели от общо 378 752 активни микро-, малки средни и големи предприятия