Новина

 1. Проучване: Еврозоната се насочва към рецесия
  За пети пореден месец се понижава бизнес активността в общността
 2. Спад на обема на търговията на дребно в България през октомври 2022 г.
  Понижение на индекса се наблюдава също и в ЕС и в еврозоната
 3. АИКБ отчете изсветляване на икономиката през 2021 г.
  Целта е сивата икономика да стане под 15%
 4. БНБ прогнозира трудни месеци за икономиката
  Очаква се забавяне на икономическата активност в края на тази година и в началото на следващата
 5. 5,1% от българите са работили от вкъщи през 2021 г.
  Най-често те са от областите София, Варна и Бургас
 6. Цените на производител в промишлеността се понижават с 2,5% в ЕС и с 2,9% в еврозоната през октомври 2022 г. на месечна база
  На годишна база се наблюдава увеличение
 7. ИПИ: Кои региони и отрасли се справят най-добре с инфлацията през третото тримесечие на 2022 г.
  Няма отрасъл на българската икономика, в който ръстът на заплатите да надхвърля този на потребителските цени
 8. Всеки седми българин ще бъде включен в мерки по ПРЧР и Програмата за храни
  Общият финансов ресурс на програмите е над 4 млрд. лева
 9. „Евростат“: Нивото на безработица в ЕС е 6%, а в еврозоната - 6,5%
  Броят на безработните в ЕС е 12,953 милиона
 10. На първо четене: Социалната комисия подкрепи увеличаването на минималната заплата на 850 лева от 2023 г.
  Предложението е тя да бъде 50% от средната заплата за страната
 11. БНБ определи основен лихвен процент от 1,3% за декември 2022 г.
  Това е трето поредно повишение
 12. Бюджетното салдо по КФП към октомври 2022 г. е близко до балансирано в размер на 981,4 млн. лева
  Общата сума на данъчните постъпления по КФП възлиза на 37 721,3 млн. лева
 13. МФ очаква бюджетен дефицит от близо 600 млн. лева към края на ноември 2022 г.
  Размерът на приходите, помощите и даренията се очаква да бъде 56 352 млн. лева
 14. Състояние на банковата система към края на октомври 2022 г.
  Печалбата за първите десет месеца на годината е 1,7 млрд. лева
 15. Разпространяват се фалшиви имейли от името на НАП
  Това е „фишинг“ атака, чрез която се цели кражба на лични данни
 16. Инфлацията в еврозоната се забави до 10% през ноември 2022 г.
  Тя се понижи за първи път от 17 месеца
 17. Правителството отпусна нова еднократна помощ за отопление за още около 50 000 домакинства
  Ще се подпомогнат хора и семейства от нови рискови групи, които досега не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такива
 18. НСИ отчете спад на общия индекс на цените на производител в промишлеността през октомври 2022 г.
  Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 15,3%
 19. Средната заплата в IT сектора в България достигна 5411 лева
  Заемащите директорски позиции вземат средно по 10 757 лева, сочи проучване на Noble Hire
 20. Индексът на доверие в еврозоната достигна до 93,7 пункта през ноември 2022 г.
  Показателят е на ниво, което все още е много под дългосрочната му средна стойност
 21. Високотехнологичната индустрия в България с 22% ръст за 2021 г.
  Запазва се тенденцията секторът да бъде основен стълб в икономиката на страната
 22. Парламентът удължи на първо четене действието на държавния бюджет за 2022 г.
  Вносител на законопроекта е служебният кабинет
 23. ЕС готви нови правила за по-добра защита на онлайн пазаруването
  През 2021 г. 73% потребители са купували продукти по интернет
 24. Брутният външен дълг на България възлиза на 43,950 млрд. евро в края на септември 2022 г.
  Краткосрочните и дългосрочните задължения се повишават
 25. Бизнес климатът в България се подобрява през ноември 2022 г.
  Общият показател на бизнес климата се покачва с 3,5 пункта спрямо октомври
 26. Европейците са изпитвали по-големи финансови затруднения през второто тримесечие на 2022 г.
  На 39,8% от българите им е трудно да се справят финансово
 27. Хранителните продукти на едро поскъпват рекордно
  На годишна база ръстът е с 33,23%
 28. България получава първите 2,7 млрд. лева по Плана за възстановяване до края на 2022 г.
  Вторият транш се очаква през 2023 г., ако държавата изпълни поставените от Брюксел условия
 29. Общините ще получат подкрепа със средства от ЕС за подобряване пазара на труда и заетостта през 2023 г.
  Българските общини ще могат да кандидатстват или като работодатели, или през Агенцията по заетостта
 30. Standard & Poor‘s потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива
  Според агенцията високата инфлация може да е предизвикателство пред членството на страната в еврозоната от 2024 г.
 31. Продажбата на нови търговски автомобили в България с втори най-висок ръст в ЕС през октомври 2022 г. на годишна база
  На равнище ЕС продажбите се понижават с 8,5%
 32. БНБ представи лихвената статистика на кредитите през октомври 2022 г.
  При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава, а при тези, договорени в евро, има лек спад
 33. Създават единен регистър за имотите – държавна и общинска собственост
  Той ще обедини регистрите за всички държавни и общински имоти, които сега се поддържат от различни институции
 34. Кредитите на населението нарастват с 15,3% на годишна база през октомври 2022 г.
  За същия период жилищните кредити надхвърлят 16 млрд. лева
 35. Заетостта у нас е концентрирана в големите икономически центрове
  София, Пловдив и Варна са единствените три общини, в които заетите надхвърлят 100 хиляди души
 36. Български компании вече могат да се консултират онлайн с БАЕЗ за излизането им на чужди пазари
  Скоро ще стартира и нова услуга – издаване на гаранции по изпълнение на договори с бенефициенти от ЕС за компании, реализиращи износ на стоки или услуги от България
 37. Оборотите в сферата на услугите бележат ръст и през третото тримесечие на 2022 г.
  И в трите сектора в областта на услугите се наблюдава увеличение на оборота при повечето дейности както на тримесечна, така и на годишна база
 38. Правителството удължи до края на 2022 г. отстъпката от 0,25 лева за литър гориво
  За целта са отпуснати допълнителни средства в размер на 38 млн. лева
 39. МТСП ще помогне на 500 000 безработни и заети лица да придобият дигитални умения до средата на 2026 г.
  Проектът ще бъде част от Плана за възстановяване и устойчивост
 40. МФ утвърди новите декларации за данъчни облекчения за деца
  Те вече са достъпни в рубрика „Формуляри“ в сайта на НАП
 41. Активите на инвестиционните фондове в България възлизат на 8 176,8 млн. лева в края на септември 2022 г.
  Като процент от БВП общият им размер към 30 септември е 5,3%
 42. Съветът на ЕС одобри бюджета на ЕС за 2023 г.
  Очаква се Европейският парламент да обяви официално приемането на бюджета на 23 ноември
 43. ОИСР прогнозира забавяне на ръста на българската икономика до 1,7% през 2023 г.
  От организацията очакват България да влезе в еврозоната в началото на 2024 г.
 44. Печалбата на пенсионните компании е близо 55 млн. лева към 30 септември 2022 г.
  Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 4 900 034 души
 45. МФ публикува Проект на нова наредба за осчетоводяване на разходи по оперативни програми
  Приемането на новата наредба е продиктувано от направените изменения и допълнения в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 46. Средното увеличение на пенсиите след преизчисляването от 1 октомври 2022 г. е 123 лева
  Увеличение на дохода от пенсии са получили общо 894 249 души
 47. Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари – септември 2022 г. възлизат на 1,468 млрд. евро
  Само през септември 2022 г. потокът е положителен в размер на 403,7 млн. евро
 48. БНБ: Износът на български стоки е достигнал 4 130,2 млн. евро през септември 2022 г.
  Вносът през същия месец достига 4 762,6 млн. евро, нараствайки с 47,8%
 49. Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива
  Рейтинговата агенция оценява растежа на БВП на България на 3,5% през 2022 г.
 50. МФ публикува Проект на постановление на Министерски съвет за координация по прилагането на ограничителните мерки на ЕС
  Проектът цели да се създаде нормативна уредба по прилагането на ограничителните мерки, приети с актове на ЕС