Новина

 1. Социалната комисия прие на второ четене промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние
  Целта е да се осигури по-голяма гъвкавост и сигурност
 2. Правителството одобри промени в Закона за чужденците в България
  С измененията се облекчава и административната тежест на работодателите
 3. НСИ представи данни за бизнес климата в страната през февруари 2024 г.
  Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно той запазва нивото си от януари
 4. НАП спира да предоставя е-услуги, свързани с местните данъци и такси, от 1 март 2024 г.
  Те ще се извършват през портала на Министерство на електронното управление
 5. МИР: Бизнесът може да кандидатства за 127 млн. лева за разработване на иновации до 15 май 2024 г.
  Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лева
 6. НАП разработи нова електронна услуга за подаване на данни от доставчиците на платежни услуги към CESOP
  Услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис
 7. Нетните активи на пенсионните фондове са над 22,9 млрд. лева към края на 2023 г.
  В сравнение с края на предходната година те се увеличават с 19,34%
 8. Средната брутна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 24 147 лева през 2023 г.
  Това показват предварителните данни на НСИ
 9. МИР публикува за обществено обсъждане процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117,5 млн. лева
  Целта е да се подобри тяхната конкурентоспособност и да се засили пазарното им присъствие
 10. Фонд „Условия на труд“ набира проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г.
  Няма краен срок за кандидатстване
 11. БНБ с прогноза: Годишната инфлация ще продължи да се забавя през първата половина на 2024 г.
  През първата половина на 2024 г. реалният БВП се очаква да нараства както на верижна, така и на годишна база
 12. НАП публикува годишна данъчна декларация по ЗКПО за 2023 г.
  Тя може да бъде открита на сайта на приходната агенция
 13. НСИ представи предварителни данни за изменението на индекса на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Индексът на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 2,9%, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 3,9%
 14. НАП: До 28 февруари работодателите подават справки за изплатени през 2023 г. доходи на физически лица
  От миналата година има промяна в данните, които трябва да се посочат в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 15. Годишната инфлация в ЕС спада до 3,1% през януари 2024 г.
  В еврозоната намалява до 2,8%
 16. Създават Междуведомствен съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции към Министерския съвет
  Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите
 17. ЕК отчита подобрение на европейските потребителски нагласи през февруари 2024 г.
  Но те остават под осреднените дългосрочни нива
 18. МТСП: Около 830 000 безработни и заети ще повишат уменията си до 2027 г.
  Това ще е в резултат на различни мерки и проекти за обучение
 19. Строителната продукция се увеличава с 1,3% в ЕС и с 0,8% в еврозоната на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база нараства с 2,4% в ЕС и с 1,9% в еврозоната
 20. ЕЦБ отчита известно забавяне на растежа на заплатите в еврозоната в края на 2023 г.
  Още през декември ЕЦБ прогнозира, че номиналният ръст на заплатите постепенно ще намалее с времето
 21. НСИ: Средното почасово възнаграждение на жените е с 12,6% по-ниско от това на мъжете през 2022 г.
  През 2021 г. разликата е била 11,8%
 22. МФ ще създаде единна приходна агенция
  Тя ще обедини НАП и Агенция „Митници“
 23. S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на София
  Агенцията също така потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София – „BBB“
 24. НСИ с данни за промените в пенсионните права в социалното осигуряване в периода 2019 – 2021 г.
  Натрупаните пенсионни права в България към началото на 2021 г. са 231 010 млн. лева
 25. Търговският баланс на страната е отрицателен в размер на 506,3 млн. евро за декември 2023 г.
  Салдото по услугите е положително в размер на 425,9 млн. евро
 26. Коефициентът на безработица е 4,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. той се повишава с 0,5%
 27. 2 866 лева е тримесечният общ доход на лице от домакинство в България през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Тримесечният общ разход е 2 668 лева
 28. Равнището на безработицата в страната се повишава с 0,2% на месечна база през януари 2024 г.
  Броят на регистрираните безработни се увеличава със 7 635
 29. ЕС отчита 15,7 милиарда евро излишък при международната търговия със стоки през декември 2023 г.
  Еврозоната регистрира излишък от 16,8 млрд. евро
 30. Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за 2024 г.
  До 2026 г. растежът плавно ще се възстанови до средните нива преди пандемията
 31. ЕК повиши на 1,9% прогнозата си за ръста на българския БВП през 2024 г.
  Комисията оценява растежа на българската икономика през 2023 г. на 2%
 32. ЕК отново ревизира низходящо очакванията си за растеж на икономиката на ЕС и еврозоната
  Прогнозите за инфлацията обаче се подобряват
 33. 3,8% е годишната инфлация в България през януари 2024 г.
  Месечната е 0,5%
 34. Парламентът прие на първо четене да се обединят три регистъра на Агенцията по заетостта
  Целта е намаляване на административната тежест
 35. Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за една година нараства със 105 лева
  Разходите за пенсии за януари 2024 г. са със 196,7 млн. лева повече спрямо първия месец на миналата година
 36. Промишленото производство с ръст от 2,6% в еврозоната и ЕС през декември 2023 г.
  Данните са на месечна база
 37. БВП остава стабилен в еврозоната и се увеличава с 0,1% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  Броят на заетите лица се увеличава с 0,3% както в еврозоната, така и в ЕС
 38. БВП на България нараства с 1,6% през четвъртото тримесечие на 2023 г.
  БВП в номинално изражение достига 51 055,0 млн. лева
 39. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0,5% към края на декември 2023 г.
  През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 2 123 лева
 40. Средният осигурителен доход в България е 1 575,02 лева за декември 2023 г.
  Данните са на НОИ
 41. ИПИ: През следващите пет години ще се търсят още половин милион работници
  Очакванията са да се търсят 243 хиляди специалисти с висше образование и 245 хиляди души със средно образование
 42. 750 лева е средната основна пенсия в България през февруари 2024 г.
  Близо 2,041 млн. са пенсионерите у нас през този месец
 43. МТСП с повече информация за единния електронен централизиран регистър
  Той ще обедини в един съществуващите към настоящия момент три регистъра
 44. Индексът на промишленото производство нараства с 3,3% на месечна база през декември 2023 г.
  На годишна база е регистрирано намаление с 6,9%
 45. Строителната продукция се понижава с 0,4% на месечна база през декември 2023 г.
  Данните са на НСИ
 46. НСИ с данни за търговията със стоки на България с ЕС през периода януари – ноември 2023 г.
  Вносът и износът на стоки намаляват на годишна база
 47. Отворени за кандидатстване към 31.01.2024 г. са 32 процедури с общ размер на финансирането от 5,804 млрд. лева
  Приключили са 45 процедури за набиране на проектни предложения с общ бюджет от 4,365 млрд. лева
 48. Окончателно: Репресирани лица ще могат да си купуват осигурителен стаж
  Парламентът прие на първо и второ четене промени в КСО
 49. На първо четене: Парламентът прие промени, касаещи работата от разстояние
  Въведено е т.нар. „право на изключване“
 50. Социалната комисия прие промени в КСО и Закона за насърчаване на заетостта
  С промените в КСО се дава възможност на репресираните граждани да купуват до три години недостигащ осигурителен стаж