Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица, които са собственици или съдружници в търговски дружества, в т.ч. и когато получават възнаграждение за положения от тях личен труд в тези дружества.

Дефиниращи норми:

чл. 4 от КСО
чл. 1 от Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица
чл. 10, чл. 42 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник

лв.
абонамент