Описание

Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица, които са собственици или съдружници в търговски дружества, в т.ч. и когато получават възнаграждение за положения от тях личен труд в тези дружества.

Калкулатор Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник

виж примерите за изчисление
лв.
абонамент