Комплексни Примери
свързани към Данък Добавена Стойност

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 6

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приключвателни операции при годишно приключване
 3. Приемане на стока със складова разписка
 4. Продажба на стоки
 5. Продажба на продукция
 6. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 7. Продажба на софтуер
 8. Продажба на съоръжение
 9. Продажба на компютърна техника
 10. Получен аванс за продажба на материали
 11. Получен аванс за продажба на суровини
 12. Получен аванс за продажба на продукция
 13. Получен аванс за продажба на стоки
 14. Дебитно известие за продадена стока
 15. Кредитно известие за продадени суровини
 16. Продажба на материали
 17. Продажба на суровини
 18. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Аванс за покупка на стока
 20. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 21. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 22. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 23. Дебитно известие за инвентар – бюро
 24. Кредитно известие за инвентар – монитор
 25. Закупуване на инвентар – монитори
 26. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 27. Разход за химикалки
 28. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 29. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 30. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 31. Покупка на машина
 32. Кредитно известие за закупени стоки
 33. Дебитно известие за закупени стоки
 34. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 35. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

член 7

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 8

 1. Дебитно известие по приход от услуги
 2. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 3. Кредитно известие по приход от услуги
 4. Приходи от услуга
 5. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 6. Приходи от наем
 7. Разходи за абонамент
 8. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 9. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 10. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 11. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 12. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 13. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 14. Маркетингово проучване от трета страна
 15. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 16. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 17. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 18. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 19. Кредитно известие за ремонтна услуга
 20. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 21. Разходи за счетоводно обслужване
 22. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 23. Внос на офис техника

член 9

 1. Дебитно известие по приход от услуги
 2. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 3. Кредитно известие по приход от услуги
 4. Приходи от услуга
 5. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 6. Приходи от наем
 7. Разходи за абонамент
 8. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 9. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 10. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 11. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 12. Разходи за счетоводно обслужване
 13. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 14. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 15. Маркетингово проучване от трета страна
 16. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 17. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 18. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 19. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 20. Кредитно известие за ремонтна услуга
 21. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 22. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

член 12

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Продажба на софтуер
 4. Продажба на съоръжение
 5. Продажба на компютърна техника
 6. Получен аванс за продажба на материали
 7. Получен аванс за продажба на суровини
 8. Получен аванс за продажба на продукция
 9. Получен аванс за продажба на стоки
 10. Дебитно известие за продадена стока
 11. Кредитно известие за продадени суровини
 12. Продажба на материали
 13. Продажба на суровини
 14. Продажба на продукция
 15. Продажба на стоки
 16. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 17. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 18. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Кредитно известие за инвентар – монитор
 20. Закупуване на инвентар – монитори
 21. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 22. Разход за химикалки
 23. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 24. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 25. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 26. Покупка на машина
 27. Кредитно известие за закупени стоки
 28. Дебитно известие за закупени стоки
 29. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 30. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 31. Аванс за покупка на стока
 32. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 33. Дебитно известие за инвентар – бюро

член 13

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 16

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 17

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Продажба на софтуер
 4. Продажба на съоръжение
 5. Продажба на компютърна техника
 6. Получен аванс за продажба на материали
 7. Получен аванс за продажба на суровини
 8. Получен аванс за продажба на продукция
 9. Получен аванс за продажба на стоки
 10. Дебитно известие за продадена стока
 11. Кредитно известие за продадени суровини
 12. Продажба на материали
 13. Продажба на суровини
 14. Продажба на продукция
 15. Продажба на стоки
 16. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 17. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 18. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Кредитно известие за инвентар – монитор
 20. Закупуване на инвентар – монитори
 21. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 22. Разход за химикалки
 23. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 24. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 25. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 26. Покупка на машина
 27. Кредитно известие за закупени стоки
 28. Дебитно известие за закупени стоки
 29. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 30. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 31. Аванс за покупка на стока
 32. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 33. Дебитно известие за инвентар – бюро

член 21

 1. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 2. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 3. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 4. Доставена услуга извън ЕС
 5. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 6. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 7. Доставка на услуга в ЕС
 8. Дебитно известие по приход от услуги
 9. Кредитно известие по приход от услуги
 10. Приходи от услуга
 11. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 12. Приходи от наем
 13. Разходи за абонамент
 14. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 15. Разходи за счетоводно обслужване
 16. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 17. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 18. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 19. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 20. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 21. Маркетингово проучване от трета страна
 22. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 23. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 24. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 25. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 26. Кредитно известие за ремонтна услуга
 27. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 28. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

член 25

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Получен аванс за продажба на стоки
 4. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 5. Разходи за абонамент
 6. Продажба на стоки
 7. Продажба на продукция
 8. Продажба на суровини
 9. Продажба на материали
 10. Кредитно известие за продадени суровини
 11. Дебитно известие за продадена стока
 12. Износ на стоки
 13. Получен аванс за продажба на продукция
 14. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 15. Получен аванс за продажба на суровини
 16. Получен аванс за продажба на материали
 17. Продажба на компютърна техника
 18. Продажба на съоръжение
 19. Приходи от наем
 20. Износ на офис обзавеждане
 21. Продажба на софтуер
 22. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 23. Приходи от услуга
 24. Дебитно известие по приход от услуги
 25. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 26. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 27. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 28. Кредитно известие за ремонтна услуга
 29. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Разходи за счетоводно обслужване
 31. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 32. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 33. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 34. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 35. Аванс за покупка на стока
 36. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 37. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 38. Дебитно известие за закупени стоки
 39. Кредитно известие за закупени стоки
 40. Покупка на машина
 41. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 42. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 43. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 44. Разход за химикалки
 45. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 46. Закупуване на инвентар – монитори
 47. Кредитно известие за инвентар – монитор
 48. Дебитно известие за инвентар – бюро
 49. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 50. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

член 26

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Получен депозит по договор за наем
 4. Платен депозит по договор за наем
 5. Бартер на услуги
 6. Връщане на получен депозит по договор за наем
 7. Връщане на платен депозит по договор за наем
 8. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 9. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 10. Продажба на суровини
 11. Продажба на материали
 12. Кредитно известие за продадени суровини
 13. Дебитно известие за продадена стока
 14. Получен аванс за продажба на стоки
 15. Получен аванс за продажба на продукция
 16. Получен аванс за продажба на суровини
 17. Получен аванс за продажба на материали
 18. Продажба на софтуер
 19. Продажба на компютърна техника
 20. Продажба на съоръжение
 21. Приходи от наем
 22. Продажба на стоки
 23. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 24. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 25. Приходи от услуга
 26. Кредитно известие по приход от услуги
 27. Дебитно известие по приход от услуги
 28. Продажба на продукция
 29. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 30. Разходи за абонамент
 31. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 32. Разходи за счетоводно обслужване
 33. Кредитно известие за ремонтна услуга
 34. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 35. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 36. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 37. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 38. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 39. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 40. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 41. Аванс за покупка на стока
 42. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 43. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 44. Дебитно известие за закупени стоки
 45. Кредитно известие за закупени стоки
 46. Покупка на машина
 47. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 48. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 49. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 50. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 51. Разход за химикалки
 52. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 53. Закупуване на инвентар – монитори
 54. Кредитно известие за инвентар – монитор
 55. Дебитно известие за инвентар – бюро
 56. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 57. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

член 28

 1. Износ на стоки
 2. Износ на офис обзавеждане

член 45

 1. Покупка на инвестиционен имот (сграда и офис обзавеждане)
 2. Покупка на инвестиционен имот (земя)
 3. Продажба на земеделска земя
 4. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 5. Продажба на нов апартамент
 6. Продажба на стара сграда с УПИ
 7. Покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 8. Покупка на земеделска земя
 9. Покупка на нов апартамент
 10. Покупка на стара сграда с УПИ
 11. Покупка на софтуер (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)

член 46

 1. Отчитане на краткосрочни финансови активи
 2. Цесия – продажба на вземане
 3. Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба
 4. Предоставени дългосрочни заеми
 5. Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
 6. Инвестиции във финансови активи, държани до падеж
 7. Инвестиции в смесени предприятия
 8. Инвестиции в асоциирани предприятия
 9. Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
 10. Насрещно прихващане на вземания
 11. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 12. Договор за банков кредит
 13. Обмяна на валута в брой
 14. Отчитане на разплащания с кредитна карта
 15. Отчитане на средства на депозит в банка
 16. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 17. Отчитане на овърдрафт
 18. Банково извлечение във валута
 19. Банково извлечение в лева
 20. Покупка на дялове

член 51

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 52

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 53

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 54

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 55

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 56

 1. Внос на офис техника
 2. Внос на рекламни материали – каталози

член 60

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 63

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 64

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 68

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Дебитно известие за продадена стока
 3. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 4. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 5. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 6. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 7. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 8. Разходи за абонамент
 9. Продажба на стоки
 10. Продажба на продукция
 11. Продажба на суровини
 12. Продажба на материали
 13. Кредитно известие за продадени суровини
 14. Получен аванс за продажба на стоки
 15. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 16. Получен аванс за продажба на продукция
 17. Получен аванс за продажба на суровини
 18. Получен аванс за продажба на материали
 19. Продажба на компютърна техника
 20. Продажба на съоръжение
 21. Приходи от наем
 22. Продажба на софтуер
 23. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 24. Приходи от услуга
 25. Кредитно известие по приход от услуги
 26. Дебитно известие по приход от услуги
 27. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 28. Маркетингово проучване от трета страна
 29. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 31. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 32. Кредитно известие за ремонтна услуга
 33. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 34. Разходи за счетоводно обслужване
 35. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 36. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 37. Кредитно известие при ВОП на стоки
 38. Покупка на машина
 39. Внос на стоки
 40. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 41. Дебитно известие при ВОП на стоки
 42. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 43. Дебитно известие за закупени стоки
 44. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 45. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 46. Закупуване на инвентар – монитори
 47. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 48. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 49. Разход за химикалки
 50. Кредитно известие за инвентар – монитор
 51. Дебитно известие за инвентар – бюро
 52. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 53. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 54. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 55. Внос на рекламни материали – каталози
 56. Аванс за покупка на стока

член 69

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Дебитно известие за продадена стока
 3. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 4. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 5. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 6. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 7. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 8. Разходи за абонамент
 9. Продажба на стоки
 10. Продажба на продукция
 11. Продажба на суровини
 12. Продажба на материали
 13. Кредитно известие за продадени суровини
 14. Получен аванс за продажба на стоки
 15. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 16. Получен аванс за продажба на продукция
 17. Получен аванс за продажба на суровини
 18. Получен аванс за продажба на материали
 19. Продажба на компютърна техника
 20. Продажба на съоръжение
 21. Приходи от наем
 22. Продажба на софтуер
 23. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 24. Приходи от услуга
 25. Кредитно известие по приход от услуги
 26. Дебитно известие по приход от услуги
 27. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 28. Маркетингово проучване от трета страна
 29. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 31. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 32. Кредитно известие за ремонтна услуга
 33. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 34. Разходи за счетоводно обслужване
 35. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 36. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 37. Кредитно известие при ВОП на стоки
 38. Покупка на машина
 39. Внос на стоки
 40. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 41. Дебитно известие при ВОП на стоки
 42. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 43. Дебитно известие за закупени стоки
 44. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 45. Внос на офис техника
 46. Закупуване на инвентар – монитори
 47. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 48. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 49. Разход за химикалки
 50. Кредитно известие за инвентар – монитор
 51. Дебитно известие за инвентар – бюро
 52. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 53. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 54. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 55. Внос на рекламни материали – каталози
 56. Аванс за покупка на стока

член 70

 1. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти

член 74

 1. Закупуване на актив преди регистрация по ЗДДС

член 78

 1. Кредитно известие за закупени стоки
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 5. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 79

 1. Брак на активи – 1
 2. Липса на активи
 3. Брак на готова продукция
 4. Отчитане на фира
 5. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 6. Липси и излишъци на стоки

член 80

 1. Брак на активи – 1
 2. Отчитане на фира
 3. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност

член 82

 1. Приключвателни операции по ДДС
 2. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 3. Маркетингово проучване от трета страна
 4. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 5. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 6. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 7. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна

член 84

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 86

 1. Доставена услуга извън ЕС
 2. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 3. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 4. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 5. Дебитно известие при ВОП на стоки
 6. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 7. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 8. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 9. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 88

 1. Приключвателни операции по ДДС

член 89

 1. Приключвателни операции по ДДС

член 113

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Продажба на съоръжение
 3. Кредитно известие при ВОД на стоки
 4. Дебитно известие при ВОД на стоки
 5. Получен аванс за продажба на стоки
 6. Получен аванс за продажба на продукция
 7. Получен аванс за продажба на суровини
 8. Получен аванс за продажба на материали
 9. Продажба на компютърна техника
 10. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил
 11. Продажба на материали
 12. Приходи от наем
 13. Продажба на софтуер
 14. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 15. Приходи от услуга
 16. Доставка на услуга в ЕС
 17. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 18. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 19. Доставена услуга извън ЕС
 20. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 21. Продажба на суровини
 22. Продажба на стоки
 23. Разходи за абонамент
 24. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 25. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 26. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 27. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 28. Разходи за счетоводно обслужване
 29. Продажба на продукция
 30. Аванс за покупка на стока
 31. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 32. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 33. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 34. Покупка на машина
 35. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 36. Закупуване на инвентар – монитори
 37. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 38. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 39. Разход за химикалки
 40. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 41. Кредитно известие за инвентар – монитор
 42. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

член 115

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 3. Дебитно известие за продадена стока
 4. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 5. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 6. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 7. Дебитно известие по приход от услуги
 8. Кредитно известие по приход от услуги
 9. Дебитно известие при ВОД на стоки
 10. Кредитно известие при ВОД на стоки
 11. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 12. Кредитно известие за продадени суровини
 13. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 14. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 15. Кредитно известие за ремонтна услуга
 16. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 17. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 18. Дебитно известие за инвентар – бюро
 19. Кредитно известие за закупени стоки
 20. Дебитно известие за закупени стоки
 21. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

член 116

 1. Анулиране на разход за услуга – данъчна консултация
 2. Анулирана продажба на стока
 3. Протокол за анулиране на приход от услуга
 4. Протокол за анулиране на фактура за закупени стоки
 5. Протокол за анулиране на фактура за покупка на копирна хартия

член 117

 1. Маркетингово проучване от трета страна
 2. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 3. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 4. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 5. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 6. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 7. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 8. Дебитно известие при ВОП на стоки
 9. Кредитно известие при ВОП на стоки
 10. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 11. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 12. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 13. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 118

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Разходи за счетоводно обслужване
 3. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 6. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 7. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 8. Приходи от услуга
 9. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 10. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 11. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 12. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 13. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 14. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 119

 1. Отчет за извършени продажби на стоки на дребно

член 124

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 125

 1. Доставка на услуга в ЕС
 2. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 3. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС

член 130

 1. Бартер на услуги
абонамент