Комплексни Примери
свързани към Данък Добавена Стойност

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 6

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приключвателни операции при годишно приключване
 3. Приемане на стока със складова разписка
 4. Продажба на стоки
 5. Продажба на продукция
 6. Продажба на суровини
 7. Продажба на материали
 8. Кредитно известие за продадени суровини
 9. Дебитно известие за продадена стока
 10. Получен аванс за продажба на стоки
 11. Получен аванс за продажба на продукция
 12. Получен аванс за продажба на суровини
 13. Получен аванс за продажба на материали
 14. Продажба на компютърна техника
 15. Продажба на съоръжение
 16. Продажба на софтуер
 17. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 18. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 20. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 21. Аванс за покупка на стока
 22. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 23. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 24. Дебитно известие за закупени стоки
 25. Кредитно известие за закупени стоки
 26. Покупка на машина
 27. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 28. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 29. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 30. Разход за химикалки
 31. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 32. Закупуване на инвентар – монитори
 33. Кредитно известие за инвентар – монитор
 34. Дебитно известие за инвентар – бюро
 35. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 7

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 8

 1. Разходи за счетоводно обслужване
 2. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 3. Кредитно известие за ремонтна услуга
 4. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 6. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 7. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 8. Маркетингово проучване от трета страна
 9. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 10. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 11. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 12. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 13. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 14. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 15. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 16. Разходи за абонамент
 17. Приходи от наем
 18. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 19. Приходи от услуга
 20. Кредитно известие по приход от услуги
 21. Дебитно известие по приход от услуги
 22. Внос на офис техника
 23. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

член 9

 1. Разходи за счетоводно обслужване
 2. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 3. Кредитно известие за ремонтна услуга
 4. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 6. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 7. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 8. Маркетингово проучване от трета страна
 9. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 10. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 11. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 12. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 13. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 14. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 15. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 16. Разходи за абонамент
 17. Приходи от наем
 18. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 19. Приходи от услуга
 20. Кредитно известие по приход от услуги
 21. Дебитно известие по приход от услуги
 22. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

член 12

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Продажба на стоки
 4. Продажба на продукция
 5. Продажба на суровини
 6. Продажба на материали
 7. Кредитно известие за продадени суровини
 8. Дебитно известие за продадена стока
 9. Получен аванс за продажба на стоки
 10. Получен аванс за продажба на продукция
 11. Получен аванс за продажба на суровини
 12. Получен аванс за продажба на материали
 13. Продажба на компютърна техника
 14. Продажба на съоръжение
 15. Продажба на софтуер
 16. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 17. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 18. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Аванс за покупка на стока
 20. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 21. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 22. Дебитно известие за закупени стоки
 23. Кредитно известие за закупени стоки
 24. Покупка на машина
 25. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 26. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 27. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 28. Разход за химикалки
 29. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Закупуване на инвентар – монитори
 31. Кредитно известие за инвентар – монитор
 32. Дебитно известие за инвентар – бюро
 33. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 13

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 16

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 17

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Продажба на стоки
 4. Продажба на продукция
 5. Продажба на суровини
 6. Продажба на материали
 7. Кредитно известие за продадени суровини
 8. Дебитно известие за продадена стока
 9. Получен аванс за продажба на стоки
 10. Получен аванс за продажба на продукция
 11. Получен аванс за продажба на суровини
 12. Получен аванс за продажба на материали
 13. Продажба на компютърна техника
 14. Продажба на съоръжение
 15. Продажба на софтуер
 16. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 17. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 18. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 19. Аванс за покупка на стока
 20. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 21. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 22. Дебитно известие за закупени стоки
 23. Кредитно известие за закупени стоки
 24. Покупка на машина
 25. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 26. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 27. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 28. Разход за химикалки
 29. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Закупуване на инвентар – монитори
 31. Кредитно известие за инвентар – монитор
 32. Дебитно известие за инвентар – бюро
 33. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 21

 1. Разходи за счетоводно обслужване
 2. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 3. Кредитно известие за ремонтна услуга
 4. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 6. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 7. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 8. Маркетингово проучване от трета страна
 9. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 10. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 11. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 12. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 13. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 14. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 15. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 16. Разходи за абонамент
 17. Приходи от наем
 18. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 19. Приходи от услуга
 20. Кредитно известие по приход от услуги
 21. Дебитно известие по приход от услуги
 22. Доставка на услуга в ЕС
 23. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 24. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 25. Доставена услуга извън ЕС
 26. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 27. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 28. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

член 25

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Приемане на стока със складова разписка
 3. Разходи за счетоводно обслужване
 4. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Кредитно известие за ремонтна услуга
 6. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 7. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 8. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 9. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 10. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 11. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 12. Разходи за абонамент
 13. Продажба на стоки
 14. Продажба на продукция
 15. Продажба на суровини
 16. Продажба на материали
 17. Кредитно известие за продадени суровини
 18. Дебитно известие за продадена стока
 19. Износ на стоки
 20. Получен аванс за продажба на стоки
 21. Получен аванс за продажба на продукция
 22. Получен аванс за продажба на суровини
 23. Получен аванс за продажба на материали
 24. Продажба на компютърна техника
 25. Продажба на съоръжение
 26. Приходи от наем
 27. Износ на офис обзавеждане
 28. Продажба на софтуер
 29. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 30. Приходи от услуга
 31. Дебитно известие по приход от услуги
 32. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 33. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 34. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 35. Аванс за покупка на стока
 36. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 37. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 38. Дебитно известие за закупени стоки
 39. Кредитно известие за закупени стоки
 40. Покупка на машина
 41. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 42. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 43. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 44. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 45. Разход за химикалки
 46. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 47. Закупуване на инвентар – монитори
 48. Кредитно известие за инвентар – монитор
 49. Дебитно известие за инвентар – бюро
 50. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 26

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Бартер на услуги
 3. Платен депозит по договор за наем
 4. Получен депозит по договор за наем
 5. Връщане на получен депозит по договор за наем
 6. Връщане на платен депозит по договор за наем
 7. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 8. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 9. Приемане на стока със складова разписка
 10. Разходи за счетоводно обслужване
 11. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 12. Кредитно известие за ремонтна услуга
 13. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 14. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 15. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 16. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 17. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 18. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 19. Разходи за абонамент
 20. Продажба на стоки
 21. Продажба на продукция
 22. Продажба на суровини
 23. Продажба на материали
 24. Кредитно известие за продадени суровини
 25. Дебитно известие за продадена стока
 26. Получен аванс за продажба на стоки
 27. Получен аванс за продажба на продукция
 28. Получен аванс за продажба на суровини
 29. Получен аванс за продажба на материали
 30. Продажба на компютърна техника
 31. Продажба на съоръжение
 32. Приходи от наем
 33. Продажба на софтуер
 34. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 35. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 36. Приходи от услуга
 37. Кредитно известие по приход от услуги
 38. Дебитно известие по приход от услуги
 39. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 40. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 41. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 42. Аванс за покупка на стока
 43. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 44. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 45. Дебитно известие за закупени стоки
 46. Кредитно известие за закупени стоки
 47. Покупка на машина
 48. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 49. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 50. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 51. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 52. Разход за химикалки
 53. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 54. Закупуване на инвентар – монитори
 55. Кредитно известие за инвентар – монитор
 56. Дебитно известие за инвентар – бюро
 57. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 28

 1. Износ на стоки
 2. Износ на офис обзавеждане

член 45

 1. Покупка на инвестиционен имот (земя)
 2. Покупка на инвестиционен имот (сграда и офис обзавеждане)
 3. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 4. Продажба на земеделска земя
 5. Продажба на нов апартамент
 6. Продажба на стара сграда с УПИ
 7. Покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 8. Покупка на земеделска земя
 9. Покупка на нов апартамент
 10. Покупка на стара сграда с УПИ
 11. Покупка на софтуер (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)

член 46

 1. Насрещно прихващане на вземания
 2. Цесия – продажба на вземане
 3. Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
 4. Инвестиции в асоциирани предприятия
 5. Инвестиции в смесени предприятия
 6. Инвестиции във финансови активи, държани до падеж
 7. Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
 8. Предоставени дългосрочни заеми
 9. Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба
 10. Отчитане на краткосрочни финансови активи
 11. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 12. Банково извлечение в лева
 13. Банково извлечение във валута
 14. Отчитане на овърдрафт
 15. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 16. Отчитане на средства на депозит в банка
 17. Отчитане на разплащания с кредитна карта
 18. Обмяна на валута в брой
 19. Договор за банков кредит
 20. Покупка на дялове

член 51

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 52

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 53

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 54

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 55

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 56

 1. Внос на офис техника
 2. Внос на рекламни материали – каталози

член 60

 1. Внос на стоки
 2. Внос на офис техника
 3. Внос на рекламни материали – каталози

член 63

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 64

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 68

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Разходи за счетоводно обслужване
 3. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Кредитно известие за ремонтна услуга
 5. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 6. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 7. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 8. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 9. Маркетингово проучване от трета страна
 10. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 11. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 12. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 13. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 14. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 15. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 16. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 17. Разходи за абонамент
 18. Продажба на стоки
 19. Продажба на продукция
 20. Продажба на суровини
 21. Продажба на материали
 22. Кредитно известие за продадени суровини
 23. Дебитно известие за продадена стока
 24. Получен аванс за продажба на стоки
 25. Получен аванс за продажба на продукция
 26. Получен аванс за продажба на суровини
 27. Получен аванс за продажба на материали
 28. Продажба на компютърна техника
 29. Продажба на съоръжение
 30. Приходи от наем
 31. Продажба на софтуер
 32. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 33. Приходи от услуга
 34. Кредитно известие по приход от услуги
 35. Дебитно известие по приход от услуги
 36. Аванс за покупка на стока
 37. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 38. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 39. Дебитно известие за закупени стоки
 40. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 41. Дебитно известие при ВОП на стоки
 42. Кредитно известие при ВОП на стоки
 43. Внос на стоки
 44. Покупка на машина
 45. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 46. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 47. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 48. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 49. Разход за химикалки
 50. Закупуване на инвентар – монитори
 51. Кредитно известие за инвентар – монитор
 52. Дебитно известие за инвентар – бюро
 53. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 54. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 55. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 56. Внос на рекламни материали – каталози

член 69

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Разходи за счетоводно обслужване
 3. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Кредитно известие за ремонтна услуга
 5. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 6. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 7. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 8. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 9. Маркетингово проучване от трета страна
 10. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 11. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 12. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 13. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 14. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 15. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 16. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 17. Разходи за абонамент
 18. Продажба на стоки
 19. Продажба на продукция
 20. Продажба на суровини
 21. Продажба на материали
 22. Кредитно известие за продадени суровини
 23. Дебитно известие за продадена стока
 24. Получен аванс за продажба на стоки
 25. Получен аванс за продажба на продукция
 26. Получен аванс за продажба на суровини
 27. Получен аванс за продажба на материали
 28. Продажба на компютърна техника
 29. Продажба на съоръжение
 30. Приходи от наем
 31. Продажба на софтуер
 32. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 33. Приходи от услуга
 34. Кредитно известие по приход от услуги
 35. Дебитно известие по приход от услуги
 36. Аванс за покупка на стока
 37. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 38. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 39. Дебитно известие за закупени стоки
 40. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 41. Дебитно известие при ВОП на стоки
 42. Кредитно известие при ВОП на стоки
 43. Внос на стоки
 44. Покупка на машина
 45. Внос на офис техника
 46. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 47. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 48. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 49. Разход за химикалки
 50. Закупуване на инвентар – монитори
 51. Кредитно известие за инвентар – монитор
 52. Дебитно известие за инвентар – бюро
 53. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 54. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 55. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 56. Внос на рекламни материали – каталози

член 70

 1. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти

член 74

 1. Закупуване на актив преди регистрация по ЗДДС

член 78

 1. Кредитно известие за закупени стоки
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 5. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 79

 1. Брак на активи – 1
 2. Липса на активи
 3. Брак на готова продукция
 4. Отчитане на фира
 5. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 6. Липси и излишъци на стоки

член 80

 1. Брак на активи – 1
 2. Отчитане на фира
 3. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност

член 82

 1. Приключвателни операции по ДДС
 2. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 3. Маркетингово проучване от трета страна
 4. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 5. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 6. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 7. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна

член 84

 1. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 2. Дебитно известие при ВОП на стоки
 3. Кредитно известие при ВОП на стоки
 4. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 5. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 6. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 7. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 86

 1. Доставена услуга извън ЕС
 2. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 3. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 4. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 5. Дебитно известие при ВОП на стоки
 6. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 7. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 8. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 9. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 88

 1. Приключвателни операции по ДДС

член 89

 1. Приключвателни операции по ДДС

член 113

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Разходи за счетоводно обслужване
 3. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 5. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 6. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 7. Разходи за абонамент
 8. Продажба на стоки
 9. Продажба на продукция
 10. Продажба на суровини
 11. Продажба на материали
 12. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 13. Кредитно известие при ВОД на стоки
 14. Дебитно известие при ВОД на стоки
 15. Получен аванс за продажба на стоки
 16. Получен аванс за продажба на продукция
 17. Получен аванс за продажба на суровини
 18. Получен аванс за продажба на материали
 19. Продажба на компютърна техника
 20. Продажба на съоръжение
 21. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил
 22. Приходи от наем
 23. Продажба на софтуер
 24. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 25. Приходи от услуга
 26. Доставка на услуга в ЕС
 27. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 28. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 29. Доставена услуга извън ЕС
 30. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 31. Аванс за покупка на стока
 32. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 33. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 34. Покупка на машина
 35. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 36. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 37. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 38. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 39. Разход за химикалки
 40. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 41. Закупуване на инвентар – монитори
 42. Кредитно известие за инвентар – монитор

член 115

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Кредитно известие за ремонтна услуга
 3. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 5. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 6. Кредитно известие за продадени суровини
 7. Дебитно известие за продадена стока
 8. Кредитно известие при ВОД на стоки
 9. Дебитно известие при ВОД на стоки
 10. Кредитно известие по приход от услуги
 11. Дебитно известие по приход от услуги
 12. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 13. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 14. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 15. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 16. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 17. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 18. Дебитно известие за закупени стоки
 19. Кредитно известие за закупени стоки
 20. Дебитно известие за инвентар – бюро
 21. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 116

 1. Анулиране на разход за услуга – данъчна консултация
 2. Анулирана продажба на стока
 3. Протокол за анулиране на приход от услуга
 4. Протокол за анулиране на фактура за закупени стоки
 5. Протокол за анулиране на фактура за покупка на копирна хартия

член 117

 1. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 2. Маркетингово проучване от трета страна
 3. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 4. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 5. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 6. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 7. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 8. Дебитно известие при ВОП на стоки
 9. Кредитно известие при ВОП на стоки
 10. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 11. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 12. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 13. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

член 118

 1. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 2. Разходи за счетоводно обслужване
 3. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 4. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 5. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 6. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 7. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 8. Приходи от услуга
 9. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 10. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 11. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 12. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 13. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 14. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

член 119

 1. Отчет за извършени продажби на стоки на дребно

член 124

 1. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 2. Кредитно известие при ВОД на стоки
 3. Дебитно известие при ВОД на стоки
 4. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил

член 125

 1. Доставка на услуга в ЕС
 2. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 3. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС

член 130

 1. Бартер на услуги
абонамент