Калкулаторът Хонорар по граждански договор служи за изчисляване на хонорари или възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

- Изпълнители по граждански договори, които искат да изчислят своя нетен хонорар (възнаграждение) и осигуровки;
- Възложители по граждански договори, които искат да изчислят своя общ разход за хонорарa или възнаграждението на свой изпълнител;
- ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на хонорар или възнаграждение по граждански договор, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Граждански Договор

лв.
абонамент