Калкулаторът Хонорар по граждански договор служи за изчисляване на хонорари или възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

- Изпълнители по граждански договори, които искат да изчислят своя нетен хонорар (възнаграждение) и осигуровки;
- Възложители по граждански договори, които искат да изчислят своя общ разход за хонорарa или възнаграждението на свой изпълнител;
- ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на хонорар или възнаграждение по граждански договор, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 4, чл. 6 от КСО
чл. 1, чл. 3, чл. 4 от Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
чл. 10, чл. 18, чл. 29, чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Граждански Договор

лв.
лв.
абонамент