Указания на Институции
свързани към Данък Добавена Стойност

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****
 3. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 4. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****
 5. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****
 6. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****
 7. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

член 6

 1. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-** от **.**.****

член 7

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 8

 1. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-** от **.**.****

член 9

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

член 10

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 10а

 1. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-*** от **.**.****

член 12

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. МФ - Указание изх. № УК-* от **.**.****

член 13

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснениe изх. № **-**-*** от **.**.****

член 17

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 21

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****
 2. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****
 3. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****
 4. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-*** от **.**.****

член 23

 1. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-*** от **.**.****

член 25

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 26

 1. Министерство на финансите – Дирекция ,,Данъчна политика“ – Писмо № **-**-*** от **.**.**** г.
 2. НАП - ЦУ - Указание № **-**-** от **.**.****

член 44

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 45

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****
 2. НАП - ОДОП Бургас - Разяснение изх. № *-И-**-** от **.**.****
 3. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 4. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 46

 1. НАП – ЦУ – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.
 2. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

член 55

 1. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****
 2. МФ - Становище изх. № **-**-** от **.**.****

член 62

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснениe изх. № **-**-*** от **.**.****

член 68

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 69

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 70

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-** от **.**.****
 3. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 71

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 72

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

член 73

 1. НАП - ОДОП Варна - Разяснение изх. № ***-* от **.**.****

член 82

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 86

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

член 92

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 96

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****
 2. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****
 3. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 4. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****
 5. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

член 97а

 1. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 113

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

член 115

 1. Министерство на финансите – Дирекция ,,Данъчна политика“ – Писмо № **-**-*** от **.**.**** г.

член 116

 1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****
 3. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****
 4. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 117

 1. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****

член 118

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****
 3. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****
 4. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
 5. НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение № **-**-* от **.**.****

член 125

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 126

 1. НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

член 132

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****
 2. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****

член 163а

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

член 173

 1. НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-И-*** от **.**.****
абонамент