Калкулатор Трудов стаж се използва за изчисляване на трудов стаж на служител в години, месеци и дни, за определен период от време, съобразно почивните и празнични дни, при трета категория труд.

Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

1. Съгласно Инструкцията на НОИ – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой календарни дни, като в т.ч. се броят почивните и празничните дни;

2. Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой работни дни.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Трудов Стаж за Период

абонамент