Калкулаторът изчислява трудов стаж на служител в години, месеци и дни, за определен период от време, съобразно почивните и празнични дни, при трета категория труд.

Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

1. Съгласно Инструкцията на НОИ – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой календарни дни, като в т.ч. се броят почивните и празничните дни;

2. Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой работни дни.

Дефиниращи норми:

чл. 351, чл. 352, чл. 353, чл. 354, чл. 355, чл. 356 от КТ
чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 12, чл. 13 от Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Трудов Стаж за Период

абонамент