Авторски Материали (3230 актуални и 678 към променени норми)

 1. Статии (95 актуални и 10 към променени норми)
 2. Становищa (431 актуални и 20 към променени норми)
 3. Стопански Операции (171 актуални)
 4. Уроци (78 актуални)
 5. Сметки от Сметкоплан (212 актуални)
 6. Видеоматериали (140 актуални)
 7. Примерни Документи (9 актуални)
 8. Примери към Калкулатори (128 актуални)
 9. Резюмирани Разпоредби (578 актуални и 648 към променени норми)
 10. Базови Примери към Членове (554 актуални)
 11. Резюмирана Съдебна Практика (785 актуални)
 12. Резюмирани Указания от Институции (49 актуални)

Трудове (2 с 298 урока)

 1. Практическо Счетоводство и Данъци (254 урока)
 2. Практически Заплати и Осигуряване (44 урока)

Сборници - авторски и на НАП (10 актуални с 1376 статии и 8 исторически версии с 648 статии) (10 уникални, в т.ч. 3 за актуализация, с 1376 статии/примера, в т.ч. 244 за актуализация, и 8 исторически версии с 648 статии/примера)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (6 актуални с 798 примера)
 3. Наръчник на НАП (2 актуални с 202 фишa и 1 исторически версии с 87 фишa)

Калкулатори (31 и 128 примера за ползването им) (32, от които 1 в разработка, и 128 примера за ползването им)

 1. Възнаграждения (9 калкулатора с 76 примера)
 2. Стаж (5 калкулатора с 15 примера)
 3. Отпуски (4 калкулатора с 5 примера)
 4. Данъци (7 калкулатора с 27 примера)
 5. Календари (2 калкулатора с 5 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (4 калкулатора с 0 примера)

Видеоматериали (140 към 61 нормативни акта и 706 члена)

 1. Данъци (71 към 16 нормативни акта и 267 члена)
 2. ТРЗ и Личен Състав (38 към 26 нормативни акта и 231 члена)
 3. Право (9 към 8 нормативни акта и 126 члена)
 4. Счетоводство (57 към 30 нормативни акта и 165 члена)

Примерни Документи (9 документа с 9 статии за тяхното приложение към 5 нормативни акта и 9 члена)

 1. Счетоводство (3 документа с 3 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 1 члена)
 2. ТРЗ и ЛС (6 документа с 6 статии за тяхното приложение към 3 нормативни акта и 8 члена)
 3. Договори (0 документа с 0 статии за тяхното приложение към 0 нормативни акта и 0 члена)

Съдебна Практика (785 решения към 22 нормативни акта и 369 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (18 решения към 5 нормативни акта и 17 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (79 решения към 4 нормативни акта и 49 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (449 решения към 16 нормативни акта и 180 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 5 нормативни акта и 74 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (71 решения към 3 нормативни акта и 101 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 постановления към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Указания от Институции (49 към 5 нормативни акта и 43 члена)

 1. Указание от НАП (6 към 1 нормативни акта и 9 члена)
 2. Указание от МФ (1 към 1 нормативни акта и 1 члена)
 3. Разяснение на НАП (31 към 4 нормативни акта и 31 члена)
 4. Становище на НАП (9 към 2 нормативни акта и 7 члена)
 5. Становище на МФ (2 към 1 нормативни акта и 1 члена)

Нормативни Актове (475 действащи с 3295 исторически версии и 34 стари издания с 80 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 10 исторически версии)
 2. Кодекси (8 действащи с 441 исторически версии)
 3. Закони (73 действащи с 1581 исторически версии и 22 стари издания с 46 исторически версии)
 4. Спогодба (68 действащи с 74 исторически версии и 7 стари издания с 7 исторически версии)
 5. Правилници (12 действащи с 130 исторически версии)
 6. Наредби (103 действащи с 711 исторически версии и 1 стари издания с 15 исторически версии)
 7. Инструкция (2 действащи с 13 исторически версии)
 8. Директиви (60 действащи с 134 исторически версии)
 9. Регламенти (48 действащи с 96 исторически версии)
 10. Национални Счетоводни Стандарти (30 действащи с 30 исторически версии и 2 стари издания с 2 исторически версии)
 11. Международни Счетоводни Стандарти (43 действащи с 51 исторически версии)
 12. ПКР (8 действащи с 8 исторически версии)
 13. КРМСФО (19 действащи с 19 исторически версии)

Новини (1793 в 13 теми - средно по 4,6 на ден)

 1. Данъци (214 в 5 подтеми - средно по 0,55 на ден)
 2. Счетоводство (20 в 1 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 3. Икономика (648 в 9 подтеми - средно по 1,66 на ден)
 4. Финансов одит (12 - средно по 0,03 на ден)
 5. Право (105 в 7 подтеми - средно по 0,27 на ден)
 6. Държавна администрация (25 в 10 подтеми - средно по 0,06 на ден)
 7. Финанси (319 в 7 подтеми - средно по 0,82 на ден)
 8. Застраховане (4 - средно по 0,01 на ден)
 9. Статистика (39 в 4 подтеми - средно по 0,10 на ден)
 10. Бюджет (19 в 5 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 11. Европейски и международни органи/организации (6 в 5 подтеми - средно по 0,02 на ден)
 12. Работодатели и профсъюзи (17 в 3 подтеми - средно по 0,04 на ден)

Новини (1793 в 13 теми - средно по 4,6 на ден)

 1. Данъци (214 в 5 подтеми - средно по 0,55 на ден)
 2. Счетоводство (20 в 1 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 3. Икономика (648 в 9 подтеми - средно по 1,66 на ден)
 4. Финансов одит (12 - средно по 0,03 на ден)
 5. Право (105 в 7 подтеми - средно по 0,27 на ден)
 6. Държавна администрация (25 в 10 подтеми - средно по 0,06 на ден)
 7. Финанси (319 в 7 подтеми - средно по 0,82 на ден)
 8. Застраховане (4 - средно по 0,01 на ден)
 9. Статистика (39 в 4 подтеми - средно по 0,10 на ден)
 10. Бюджет (19 в 5 подтеми - средно по 0,05 на ден)
 11. Европейски и международни органи/организации (6 в 5 подтеми - средно по 0,02 на ден)
 12. Работодатели и профсъюзи (17 в 3 подтеми - средно по 0,04 на ден)

Справочници (12 справочници)

 1. НКПД - 2020
 2. КИПД - 2015
 3. ПРОДПРОМ - 2019
 4. МРЗ
 5. Пощенски кодове
 6. КИД - 2008
 7. ТЗПБ - 2022
 8. Максимален Осигурителен Доход
 9. МОД - ТЗПБ
 10. Инфлация
 11. ЕКАТТЕ - 2020
 12. Офшорни зони