Авторски Материали (151 актуални и -13 към променени норми)

 1. Статия (81 актуални и 0 към променени норми)
 2. Урок (61 актуални и -13 към променени норми)
 3. Статии за Промяна на Закон (9 актуални и 0 към променени норми)

Становище (420 актуални и -1 към променени норми)

 1. Становище (420 актуални и -1 към променени норми)

Сборници - авторски и на НАП (7 актуални с 1312 статии/примера и 4 исторически версии с 648 статии/примера)

 1. Резюмета на Разпоредбите в Закона (4 актуални с 578 статии и 4 исторически версии с 648 статии)
 2. Примери към Разпоредбите в Закона (3 актуални с 734 статии и 0 исторически версии с 0 статии)
 3. Наръчник на НАП (1 актуални с 0 фишове и 1 исторически версии с 0 фишове)
 4. Сметкоплан (временно) (1 актуални с 0 статии и 0 исторически версии с 0 статии)

Калкулатори (16 и 80 примера)

 1. Възнаграждения (6 и 60 примера)
 2. Стаж (4 и 10 примера)
 3. Отпуски (4 и 5 примера)
 4. Данъци (1 и 4 примера)
 5. Календари (1 и 1 примера)
 6. Лихва, валута, инфлация (0 и 0 примера)

Трудове (1)

 1. Учебник (1)

Видеоматериали (124 към 13 нормативни акта и 12 члена)

 1. Видеоматериали (124 към 13 нормативни акта и 12 члена)

Примерни Документи (0 документа с 0 статии за тяхното приложение)

Съдебна Практика - селектирана и резюмирана (775 решения към 23 нормативни акта и 336 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (18 решения към 5 нормативни акта и 17 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (79 решения към 5 нормативни акта и 52 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (457 решения към 16 нормативни акта и 179 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 7 нормативни акта и 74 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (53 решения към 3 нормативни акта и 64 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 решения към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)

Указания от Институции - селектирани и резюмирани (0 към 0 нормативни акта и 0 члена)

Новини (906 в 14 теми - средно по 5,5 на ден)

 1. Новина (906 в 14 теми - средно по 5,5 на ден)

Нормативни Актове (325 действащи с 2851 исторически версии и 3 стари издания с 28 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 12 исторически версии)
 2. Кодекси (7 действащи с 412 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 3. Закони (38 действащи с 1347 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 4. Правилници (12 действащи с 129 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 5. Наредби (102 действащи с 682 исторически версии и 1 стари издания с 16 исторически версии)
 6. Инструкция (1 действащи с 3 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 7. Директиви (58 действащи с 125 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 8. Регламенти (46 действащи с 94 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 9. Национални Счетоводни Стандарти (32 действащи с 30 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 10. Международни Счетоводни Стандарти (28 действащи с 22 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
абонамент