Авторски Материали (529 актуални и -1 към променени норми)

 1. Статия (75 актуални и 0 към променени норми)
 2. Становище (417 актуални и -1 към променени норми)
 3. Статии за Промяна Закон (9 актуални и 0 към променени норми)
 4. Калкулаторски пример (28 актуални и 0 към променени норми)

Сборници - авторски и на НАП (7 актуални с 1311 статии/примера и 5 исторически версии с 768 статии/примера)

 1. Резюме на Закон (4 актуални с 578 статии и 5 исторически версии с 768 статии)
 2. Сборник Базови Примери (3 актуални с 733 примера и 0 исторически версии с 0 примера)

Калкулатори (7 и 28 примера)

 1. Възнаграждения (8 и 28 примера)
 2. Стаж (6 и 0 примера)
 3. Лихва, валута, инфлация (7 и 0 примера)
 4. Отпуски (4 и 0 примера)
 5. Данъчни и други (7 и 0 примера)

Видеоматериали (156 към 15 нормативни акта и 0 члена)

 1. Семинар (156 към 15 нормативни акта и 0 члена)

Примерни Документи (1 документа с 1 статии за тяхното приложение)

 1. Формуляр (1 документа с 1 статии за тяхното приложение)

Съдебна Практика - селектирана и резюмирана (776 решения към 24 нормативни акта и 388 члена)

 1. Тълкувателно Решение на ВАС (19 решения към 5 нормативни акта и 17 члена)
 2. Тълкувателно Решение на ВКС (77 решения към 4 нормативни акта и 55 члена)
 3. Тълкувателно Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 4. Решение на ВАС (466 решения към 16 нормативни акта и 192 члена)
 5. Решение на ВКС (141 решения към 7 нормативни акта и 81 члена)
 6. Решение на ВС (1 решения към 1 нормативни акта и 2 члена)
 7. Решение на СЕС (46 решения към 6 нормативни акта и 90 члена)
 8. Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС (9 решения към 2 нормативни акта и 2 члена)
 9. Административен съд (6 решения към 3 нормативни акта и 9 члена)
 10. Софийски градски съд (1 решения към 1 нормативни акта и 1 члена)
 11. Районен съд (2 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)
 12. Апелативен съд (7 решения към 1 нормативни акта и 3 члена)

Указания от Институции - селектирани и резюмирани (0 към 0 нормативни акта и 0 члена)

Новини (403 в 13 теми - средно по 6,3 на ден)

 1. Новина (403 в 13 теми - средно по 6,3 на ден)

Нормативни Актове (319 действащи с 2796 исторически версии и 3 стари издания с 28 исторически версии)

 1. Конституция (1 действаща с 7 исторически версии и 2 стари издания с 12 исторически версии)
 2. Кодекс (7 действащи с 408 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 3. Закон (38 действащи с 1323 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 4. Правилник (12 действащи с 127 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 5. Наредба (100 действащи с 668 исторически версии и 1 стари издания с 16 исторически версии)
 6. Директива (57 действащи с 122 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 7. Регламент (44 действащи с 89 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 8. Национален Счетоводен Стандарт (32 действащи с 30 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)
 9. Международен Счетоводен Стандарт (28 действащи с 22 исторически версии и 0 стари издания с 0 исторически версии)