Формуляр

  1. Заповед за Командировка в Страната
    Заповедта за командироване на служители в страната е документ, с който предприятие изпраща свои служители в друго населено място с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната.
  2. Заповед за Командировка в Чужбина
    Заповедта за командироване на служители в чужбина е документ, с който предприяти-ето изпраща свои служители в друга държава с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
абонамент