Формуляр

 1. Заповед за прекратяване на трудов договор във връзка с изтекъл срок на предизвестие
  Заповедта за прекратяване на трудовия договор във връзка с изтекъл срок на предизвестие, отправено от служителя, е документ, който констатира прекратяването на трудовото правоотношение, което вече е настъпило с изтичане на срока на предизвестието.
 2. Предизвестие за прекратяване на ТД от страна на служителя
  Предизвестието за прекратяване на трудовия договор, отправено от служителя, е документ, с който служителят уведомява работодателя за решението си да напусне предприятието след изтичане на срока на предизвестието.
 3. Заповед за прекратяване на ТД в срока на изпитване
  Заповедта за прекратяване на трудовия договор в срока за изпитване е документ, въз основа на който настъпва фактическото прекратяване на трудовото правоотношение.
 4. Заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
  Заповедта за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие е документ, който има констативно действие и отразява предварително уговореното в споразумение между страните прекратяване на трудовото правоотношение.
 5. Споразумение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
  Споразумението за прекратяване на трудовия договор е документ, който отразява волята на двете страни по трудовото правоотношение за неговото прекратяване по взаимно съгласие, считано от уговорената дата.
 6. Предложение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие от работодателя
  Предложението за прекратяване на трудовия договор, отправено от работодателя, е документ, с който работодателят предлага на служителя да прекратят трудовото правоотношение помежду им от определена дата, по взаимно съгласие.
 7. Предложение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие от служителя
  Предложението за прекратяване на трудовия договор, отправено от служителя, е документ, с който служителят информира работодателя за решението си да напусне предприятието от определена дата и предлага договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие.
 8. Заповед за Командировка в Чужбина
  Заповедта за командироване на служители в чужбина е документ, с който предприяти-ето изпраща свои служители в друга държава с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.
 9. Заповед за Командировка в Страната
  Заповедта за командироване на служители в страната е документ, с който предприятие изпраща свои служители в друго населено място с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната.