Калкулаторът служи за определяне на периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък, като:

  • периодичността на авансовите вноски (месечни или тримесечни) калкулаторът изчислява на база посочените нетни приходи за предходната година;
  • размерът на авансовите вноски се изчислява съобразно разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне.

Дефиниращи норми:

чл. 18, чл. 20, чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 87а, чл. 89, чл. 90 от ЗКПО
чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Авансови Вноски по ЗКПО

лв.
лв.
абонамент