Командировки в чужбина

Командировки в чужбина
актуално Лектор: Екатерина Колева 24 февруари 2022 23:05 4348
 • Нормативна уредба - 00:01
 • Какво е командировка и специализация в чужбина - 01:14
 • Кои лица могат да бъдат командировани - 01:42
 • Кога се изисква съгласие на командированото лице - 02:35
 • Командировъчни пари – пътни, квартирни и дневни - 03:04
 • Продължителност на командировката - 08:21
 • Как се документират командировките - 11:35
 • Данъчно облагане - 14:22
 • Счетоводно очитане - 15:13
 • Командироване на съдружници и управители - 16:00
 • Командироване и изпращане с цел предоставяне на услуга - 16:47
 • Осигурително законодателство при командироване - 22:42

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент