За БАЛАНС.bg

БАЛАНС.bg е платформа за данъци, счетоводство, ТРЗ и право, която си поставя за цел да представи законодателството по тези теми с експертни и актуални към всяка разпоредба резюмета, примери, становища, статии, уроци или видеосеминари, които са допълнени с експертно подбрана съдебна практика и указания на съответните институции.

БАЛАНС.bg е обновената през 2020 г. платформа на своя предшественик Balans.bg, създаден през 2010 г. Основната разлика между двете платформи е, че първата беше фокусирана върху експертни отговори на въпроси, поставени от потребители, докато фокусът на обновената е насочен към системното представяне на счетоводното и данъчното законодателство чрез експертни и актуални резюмета, примери, становища, статии, уроци или видеосеминари към всяка една разпоредба, които са допълнени с експертно подбрана съдебна практика и указания на съответните институции.

Как се създава съдържанието

Експертното съдържание в обновения БАЛАНС.bg се създава и постоянно актуализира от професионалния екип на Крестън БулМар.

Създаването на съдържанието в портала минава през много строга и формална процедура, за да се минимизира рискът от публикуване на некоректен или неразбираем за широката аудитория професионален материал.

В Крестън БулМар са създадени 6 редакционни съвета, в състав от минимум 6 души всеки, към които по определен ред постъпват авторски материали, свързани с различни разпоредби към различните нормативни актове, поддържани в БАЛАНС.bg. Всеки един авторски материал се оценява за коректност, обхватност и разбираемост, а когато има съществено отклонение, той се връща за доработка. Едва когато отговаря на всички критерии, материалът се одобрява за публикуване. След като премине през тази процедура, върху така одобрения материал се извършва финална професионална редакция от ресорен (към съответния редакционен съвет) управляващ съдружник в Крестън БулМар, след което материалът се изпраща към езиков редактор за окончателна редакция преди публикуване в платформата.

При промяна в нормативна разпоредба (напр. промяна в член на закон), към която отделен експертен материал е адресиран, системата на БАЛАНС.bg автоматично изпраща задача към съответния автор и редакционен съвет, че конкретен материал трябва да бъде преразгледан във връзка с настъпила законодателна промяна. Ако се налага неговата актуализация, тя преминава през същата процедура, описана по-горе.

Всеки един авторски материал в БАЛАНС.bg се оценява за уникалност чрез авторитетната глобална платформата за антиплагиатство PlagScan и ако в общия случай не достига 75% уникалност, се връща за нова преработка.

На подобни процеси е подложен контролът върху създаването и поддържането на цялото останало съдържание в платформата БАЛАНС.bg – калкулатори, видеосеминари, справочници, примерни формуляри и т.н.

Постоянна задача пред редакторския екип на БАЛАНС.bg е да преглежда и анализира всички основни нормативни актове в платформата, като преценява дали за всяка една разпоредба в тях:

  • са разгледани основните възможни казуси; и
  • е подбрана подходящата и достатъчна съдебна практика и указания от институции.

Нашата цел е към всяка една разпоредба в нормативен акт да има нужната и достатъчна, но не повече информация, за да могат потребителите да вземат бързо и обосновано професионално решение по всеки свой казус, свързан с конкретната разпоредба.

Нормативните актове в платформата БАЛАНС.bg се компилират, както следва:

  • закони, кодекси и конституция – от Сиела Норма;
  • наредби, счетоводни стандарти, спогодби, директиви и регламенти – от Крестън БулМар.

След като бъдат компилирани, всички нормативни актове преминават през процес на специално форматиране от екипа на Крестън БулМар, за да бъдат в по-удобен за четене и разбиране формат.

абонамент