Примери към Калкулатори

 1. Изчисляване на нетна заплата с информация за основна заплата и стаж по специалността
 2. Изчисляване на нетна заплата по основна заплата и бюджет за допълнително възнаграждение
 3. Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 4. Изчисляване на нетна заплата за служител с намалена работоспособност (с ТЕЛК)
 5. Изчисляване на нетна заплата по заработен бюджет за заплата
 6. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена нетна заплата
 7. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 8. Изчисляване на бюджет за заплата по договорена основна или брутна заплата
 9. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата
 10. Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 11. Изчисляване на основна заплата за трудов договор, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус
 12. Изчисляване на основна заплата за трудов договор с ежемесечен брутен бонус и зачетен трудов стаж по специалността
 13. Изчисляване на бюджет за заплата при разпределяне на допълнителни бонуси
 14. Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата
 15. Изчисляване на основна заплата при договорена брутна заплата и зачетен стаж по специалността
 16. Изчисляване на основна заплата при договорен бюджет за заплата
 17. Изчисляване на основна заплата при договорен бюджет за заплата и зачетен трудов стаж по специалността
 18. Изчисляване на основна заплата при определен бюджет за заплата, зачетен трудов стаж по специалността и решение на ТЕЛК
 19. Изчисляване на основна заплата по бюджет, трудов стаж и без здравно осигуряване (чужденец)
 20. Изчисляване на основна заплата при назначаване на служител по втори трудов договор с уговорена нетна заплата
 21. Изчисляване на бруто при уговорено нето, като изпълнителят е осигурен и хонорарът се изплаща в 4-то тримесечие
 22. Изчисляване на бюджет за хонорар по граждански договор при договорено нетно възнаграждение
 23. Изчисляване на нетно възнаграждение по граждански договор при определен бюджет за хонорар
 24. Изчисляване на бруто при договорен нетен хонорар на артист-изпълнител по граждански договор, осигурен по ТД на максимума
 25. Изчисляване на брутна сума при уговорен нетен хонорар на изпълнител по граждански договор, когато той е пенсионер с ТЕЛК
 26. Изчисляване на бюджет за възнаграждение по договорено нетно възнаграждение по ДУК
 27. Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 28. Изчисляване на бюджет за възнаграждение с информация за основно или брутно възнаграждение
 29. Изчисляване на брутно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 30. Изчисляване на нетно възнаграждение за управляващ с намалена работоспособност (с ТЕЛК)
 31. Изчисляване на нетно възнаграждение с информация за основно възнаграждение и стаж по специалността
 32. Изчисляване на нетно възнаграждение по заработен бюджет за възнаграждение
 33. Изчисляване на нетно възнаграждение по основно възнаграждение и бюджет за допълнително възнаграждение
 34. Изчисляване на бонус към определено основно възнаграждение и зачетен стаж, така че да се достигне определен бюджет за възнаграждение
 35. Изчисляване на основно възнаграждение за ДУК, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус
 36. Изчисляване на основно възнаграждение за ДУК, когато се изплаща ежемесечен брутен бонус и управляващият има зачетен трудов стаж по специалността
 37. Изчисляване на основно възнаграждение по определен бюджет за възнаграждение, със зачетен стаж по специалността и без здравно осигуряване (лицето е чужденец)
 38. Изчисляване на основно възнаграждение при определен бюджет за възнаграждение, зачетен стаж и решение на ТЕЛК
 39. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение
 40. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено брутно възнаграждение и зачетен стаж по специалността
 41. Изчисляване на основно възнаграждение за управляващ с договорено нетно възнаграждение
 42. Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение
 43. Изчисляване на основно възнаграждение при договорен бюджет за възнаграждение и трудов стаж по специалността
 44. Изчисляване на основно възнаграждение при договорено нетно възнаграждение
 45. Изчисляване на основно възнаграждение при назначаване на управляващ по последващ ДУК с уговорено нетно възнаграждение
 46. Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – с включен риск „Общо заболяване и майчинство“
 47. Изчисляване на минималните осигурителни вноски за самоосигуряващо се лице – без риска „Общо заболяване и майчинство“
 48. Изчисляване размера на осигурителните вноски и на възнаграждението за личен труд при самоосигуряващо се лице, което се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 49. Изчисляване на осигурителни вноски и на възнаграждение за личен труд на самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“
 50. Изчисляване размера на осигурителните вноски на самоосигуряващо се лице – пенсионер, собственик в дружество
абонамент