Описание

Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

Калкулатор Обезщетение за неизползван платен отпуск

виж примерите за изчисление
дни
лв.
дни
дни
дни
абонамент