Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Обезщетение за неизползван платен отпуск

дни
лв.
дни
дни
дни
абонамент