Съдебна Практика
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

свръзани към отделни норми на КТ

член 7

 1. РС Русе - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ****/****

член 8

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 54

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 60

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 61

 1. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. АС София Област - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 62

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 63

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 66

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВС - Решение № **** от **.**.****, по Гражд. Дело № ***/****

член 68

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 70

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 71

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 74

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 75

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 118

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВС - Решение № **** от **.**.****, по Гражд. Дело № ***/****

член 119

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 120

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 123

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 124

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 125

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 126

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 128

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 130а

 1. АС Русе - Решение № от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. АС Силистра - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 4. РС Враца - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 5. РС Русе - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ****/****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 9. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 139а

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 142

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 151

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 154а

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 162

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 173

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 175

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 177

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 187

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 189

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 190

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 8. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 9. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 10. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 11. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 12. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 193

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 194

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 195

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 200

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 201

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 203

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 207

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 210

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 211

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 213

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 220

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 221

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 222

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 6. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 223

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 224

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 225

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 9. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 10. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 11. ВС - Тълкувателно Решение № * от **.**.****

член 226

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 228

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 245

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 259

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 266

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 267

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 268

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 285

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 293

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 294

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 315

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 317

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 325

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 326

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 6. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 327

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 328

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 2. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 3. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 4. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 5. ВКС - Определение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 6. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 8. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 9. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 10. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 11. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 12. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 13. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 14. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 15. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 16. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 17. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 18. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 19. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 20. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 21. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 22. АС Русе - Решение № от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 23. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 24. АС Силистра - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 25. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 26. РС Враца - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****
 27. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 28. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 29. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 30. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 31. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 32. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 33. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 34. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 35. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 36. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 37. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 38. ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 329

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 6. СГС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 330

 1. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 331

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 333

 1. ВКС - Решение № ***** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 4. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 6. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 8. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 338

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 344

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 2. ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 3. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 4. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 5. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****
 6. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 7. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 8. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

член 345

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****
 3. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

член 347

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 350

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
 2. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 357

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

член 405а

 1. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № */****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 415в

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

параграф § 1

 1. ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****
абонамент