ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 606 уникалност: 85.9%

Правен Въпрос

Трябва ли да е налице умисъл при нарушаването на трудовата дисциплина, когато нарушението е квалифицирано като „злоупотреба с доверие“?

Фактическа Обстановка

Служителка работи на длъжност „Кондуктор“. По време на работа тя констатира, че в един от вагоните пътува пътник, който е без билет. Служителката не продава билет на пътника, не го приканва да слезе на първата гара и не информира началника на влака (съгласно Инструкцията за влаковия кондуктор). В резултат на това служителката е уволнена дисциплинарно – поради нарушаване на посочената инструкция и злоупотреба с доверието на работодателя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 86 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи април през двехиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ц. Г.

ЧЛЕНОВЕ:

И. П.

М. Р.

при участието на секретаря А. Б., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N. 5516 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение от 6.06.2014 г. на Софийски градски съд, АО, ІІІ Г състав, по г.д. №.3502/14 г. - с което решение на СРС, ІІ ГО, 63с., от 4.02.2014 г., постановено по г.д. №.41519/13 г., е отменено, като дисциплинарното уволнение на Д. М. П., извършено със Заповед №. Н-136/5.03.13 г., е отменено на основание чл. 344, ал. 1 т. 1 КТ, тя е възстановена на длъжност "кондуктор" - Превозна служба С. ПЦ С. при [фирма] на основание чл. 344, ал. 1 т. 2 КТ и й е пресъдено 4498, 44лв. обезщетение за периода 3.09.13 г. -3.03.14 г. на основание чл. 344, ал. 1 т. 3 КТ, ведно със законната лихва считано от считано от 3.10.2013 г. до окончателното изплащане, със съответно присъждане на разноски. Излагат се съображения за материална незаконосъобразност на обжалваното решение. Моли се за отмяната му и присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Ответната страна Д. М. П. оспорва жалбата; претендира разноски.

С определение №.1294/13.12.2014 г. е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1 т. 1 ГПК по въпроса "следва ли да има умисъл при извършване на нарушение на трудовата дисциплина, когато е квалифицирано като злоупотреба с доверие".

С обжалваното решение Софийски градски съд е намерил предявените искове с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1-т. 3 КТ за основателни и, като е отменил първоинстанционното решение, ги е уважил. Съдът е приел, че ищцата - работила на длъжност "кондуктор" в ответното предприятие, като е оставила да пътува пътник без да издаде превозен документ и без да предприеме действия по събиране на сумата или приканване на пътника да слезе, с информиране за проблема на началника на влака, не е изпълнила възложената й работа съответно на правилата, изрично установени от работодателя /Инструкцията за влаковия кондуктор/. Заключил е, че това поведение съставлява нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187 т. 3 КТ - като несъбирането на сумата за билет /цена на превоза/ за работодателя е било и имуществена вреда. Посочил е, че дисциплинарната заповед е мотивирана и съответства на изискванията на чл. 195 КТ, че е била спазена процедурата по чл. 193 КТ, както и предвидените в чл. 194 КТ срокове за налагане на дисциплинарното наказание. Отразил е, че доколкото по делото не е установено ищцата да е взела 1 лев от пътуващата без билет пътничка, при липса на установени злоумишлени действия /преднамерени действия с цел извличане на имотна облага/, не е установено тя да е злоупотребила с доверието на работодателя. При тези обстоятелства, доколкото злоупотреба с доверието на работодателя не се установява, при установения състав на дисциплинарно нарушение по чл. 187 т. 3 КТ /единствено неизпълнение на възложената работа/, при съвкупната преценка на обстоятелствата по нарушението, наложеното дисциплинарно наказание уволнение не съответства на тежестта на извършеното /чл. 189, ал. 1 вр. с чл. 190, ал. 2 КТ/. Изложени са мотиви, че се касае за единично бездействие по отношение на един пътник /жена с бебе, без достатъчно средства да плати цената на пътуването/ при несъбран приход за работодателя в размер на малката сума от 6лв. /цената на билета/, а дисциплинарното минало на ищцата също не може да обоснове в достатъчна степен предприетото уволнение.

скрито платено съдържание: 1201 думи;