ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 3 ноември 2020 317 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Подписът на служител за получаване на предложение за изменение на трудовия договор означава ли съгласието му с него?

Фактическа Обстановка

Работодател изпраща предложение до своя служителка за промяна на длъжността ѝ. Тя се подписва, но само за да потвърди получаването на предложението. Работодателят приема, че договорът ѝ вече е изменен, и по-късно, съобразно изменението, го прекратява на основание „изтекъл срок“. Служителката обжалва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 64 думи;

ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Докладчик съдия С. С.

Производството е по чл. 218а, б. "а" ГПК.

Образувано по касационна жалба адвокат Я. Г. - пълномощник на ищцата П. И. К. от град Г., област С. З., срещу въззивно Решение № 287/17.10.2002 г. по гр. д. № 339/2002 г. на С. окръжен съд.

Обстоятелствата по делото са следните:

П. И. К. от град Г., област С. З., е предявила против "М. М. И." ЕАД, клон Р. "Т.-1" - с. Т., област С. З., обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. В исковата молба ищцата твърди, че със заповед от 26.03.2001 г. трудовото й правоотношение е прекратено, считано от 01.04.2001 г., поради изтичане на уговорения срок. Твърди също така, че е заемала длъжността "р. к." за неопределено време, а работодателят двукратно й е нареждал да изпълнява работата на огняр на основание чл. 120 КТ, като след това е била помолена да поиска командироване на посочената длъжност, а й предложено изменение на трудовия договор, което тя не е подписала, а само е удостоверила с подписа си, че е получила.

С решение № 204/29.01.2002 г. по гр. д. № 632/2001 г. Р. районен съд е отхвърлил предявените искове.

С решение № 287/17.10.2002 г. по гр. д. № 339/2002 г., по въззивна жалба от ищцата П. К., С. окръжен съд е оставил в сила решението на първата инстанция.

Въззивната инстанция е приела, че процесното допълнително споразумение между страните отговаря на изискваният на чл. 119 КТ като е налице двустранно писмено съгласие за изменение на трудовото правоотношение. Съдът е приел, че подписът на касаторката в настоящото производство е именно за изменение на трудовото правоотношение в смисъла вложен в споразумението. Въз основа на това окръжният съд е стигнал до крайния извод за законосъобразност на уволнението по чл. 325, т. 3 КТ.

скрито платено съдържание: 466 думи;