Видеоматериали
свързани към Трудови Правоотношения

общовалидни за темата

 1. Командировки в чужбина
 2. Командировки в страната
 3. Изготвяне на графици при въвеждане на СИРВ

общовалидни за КТ

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Прекратяване на трудов договор от работодателя
 3. Извънреден труд – допустимост и заплащане
 4. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
 5. Дисциплинарна отговорност
 6. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 7. Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други

свръзани към отделни норми на КТ

член 2а

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 3в

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 10

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 51б

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 57

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 62

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 66

 1. Постъпване на служител

член 70

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 71

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 107

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 114

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 114а

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 121а

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 128

 1. Структура и организация на работната заплата

член 128а

 1. Постъпване на служител

член 128б

 1. Постъпване на служител

член 136

 1. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 136а

 1. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 137

 1. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 138

 1. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 138а

 1. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 139

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 139а

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Работно време – непълно, ненормирано, намалено, подневно отчитане

член 140

 1. Трудов стаж
 2. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 141

 1. Работно време и почивки при СИРВ

член 142

 1. Работно време и почивки при СИРВ
 2. Основни моменти при въвеждане на СИРВ
 3. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 143

 1. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 144

 1. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 146

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 147

 1. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 148

 1. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 149

 1. Отчитане на извънреден труд и подаване на декларация образец 1 при СИРВ
 2. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 150

 1. Извънреден труд – допустимост и заплащане

член 152

 1. Работно време и почивки при СИРВ

член 153

 1. Работно време и почивки при СИРВ

член 154

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 155

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 156

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 156а

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 157

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 158

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 172

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 173

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 175

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 176

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 176а

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 177

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 178

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 181

 1. Дисциплинарна отговорност

член 186

 1. Дисциплинарна отговорност

член 187

 1. Дисциплинарна отговорност

член 188

 1. Дисциплинарна отговорност

член 189

 1. Дисциплинарна отговорност

член 190

 1. Дисциплинарна отговорност

член 192

 1. Дисциплинарна отговорност

член 193

 1. Дисциплинарна отговорност

член 194

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Дисциплинарна отговорност

член 195

 1. Дисциплинарна отговорност

член 197

 1. Дисциплинарна отговорност

член 221

 1. Дисциплинарна отговорност

член 222

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Изплащане на обезщетения за оставане без работа

член 224

 1. Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

член 230

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 232

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 233

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 233б

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 242

 1. Структура и организация на работната заплата

член 243

 1. Структура и организация на работната заплата

член 244

 1. Структура и организация на работната заплата

член 247

 1. Структура и организация на работната заплата

член 250

 1. Структура и организация на работната заплата

член 261

 1. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ

член 262

 1. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ

член 263

 1. Структура и организация на работната заплата

член 264

 1. Структура и организация на работната заплата

член 269

 1. Структура и организация на работната заплата

член 270

 1. Структура и организация на работната заплата

член 271

 1. Структура и организация на работната заплата

член 272

 1. Структура и организация на работната заплата

член 305

 1. Трудов стаж

член 325

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 328

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 330

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя
 2. Дисциплинарна отговорност

член 331

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 335

 1. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 347

 1. Трудова книжка

член 348

 1. Трудова книжка

член 349

 1. Трудова книжка

член 350

 1. Трудова книжка

член 351

 1. Трудов стаж
 2. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 352

 1. Трудов стаж
 2. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 354

 1. Трудов стаж
 2. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 355

 1. Трудов стаж

член 358

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Дисциплинарна отговорност

член 399

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 402

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 403

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 403а

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 404

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 405

 1. Проверки от Инспекцията по труда

член 405а

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

член 413

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 414

 1. Трудов стаж
 2. Трудова книжка
 3. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 4. Прекратяване на трудов договор от работодателя
 5. Постъпване на служител

член 415

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
 2. Прекратяване на трудов договор от работодателя

член 415а

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 415б

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 415г

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

член 416

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.

параграф § 1

 1. Промени в трудовите отношения за 2021 г.
абонамент