ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 365 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли работодател да бъде задължен да плаща трудово възнаграждение на служител, който не идва на работа и не полага труд?

Фактическа Обстановка

Дружество премества офиса си в друг град. Служителка на дружеството спира да се явява на работа с мотива че във връзка с преместването на офиса работодателят не ѝ е осигурил подходящи условия за изпълнение на трудовите ѝ задължения. Въпреки това, че не се явява на работа, служителката иска да ѝ бъде изплатено възнаграждението за периода, през който не е работила, тъй като между страните има сключен трудов договор.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 55 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито заседание на осми ноември през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ц. Г.

ЧЛЕНОВЕ: М. И.

И. П.

при участието на секретаря А. Б.

като изслуша докладваното от съдия П. гр. д. № 329 по описа за 2011 г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 290 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от [фирма] [населено място], представлявано от изпълнителните директори Б. и К., чрез процесуалния представител-адвокат П. против въззивно решение № 1192 от 14.10.2010 г. по гр. д. № 1911/2010 г. на Варненски окръжен съд, с което е отменено решение № 2938 от 28.07.10 г. по гр. д. № 12024/09 г. на Варненски районен съд и вместо това е постановено друго, с което е осъдено [фирма] [населено място] да заплати на А. С. Д., както следва: трудово възнаграждение в размер на 118 лв. за периода 22.08.09 г. - 31.08.09 г., в размер на 396 лв. за периода 01.09.09 г. - 30.09.09 г., размер на 396 лв. за периода 01.10.09 г. - 30.11.09 г. и в размер на 396 лв. за периода 01.11.09 г. - 10.11.09 г., обезщетение за неплатен отпуск на основание чл. 224 от КТ в размер на 792 лв., ведно със законната лихва върху всяка една от главниците, считано от 10.11.09 г. и е отхвърлил иска за заплащане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за причинени морални вреди като недоказан.

С определение № 778 от 21.06.2011 г. ВКС е допуснал касационно обжалване на основание чл. 280, т. 1 от ГПК по поставения въпрос за вероятната недопустимост на постановения акт в частите му, с които е присъдено обезщетение по чл. 224 от КТ за неплатен отпуск и е отхвърлен иска по чл. 226 от КТ, както и на основание чл. 280, т. 3 от ГПК по поставения въпрос за дължимостта от страна на работодателя на трудово възнаграждение на работник, който не се е явявал на работа и не е полагал труд.

В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.

скрито платено съдържание: 742 думи;