ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

чака актуализация 24 април 2020 695 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Как се доказва намаляване обема на работа, на базата на което се извършва уволнение на служители?

Фактическа Обстановка

Дружество решава да извърши уволнение на служители поради намаляване обема на работа. Дружеството решава да намали броя на работниците от 12 на 10 души – тоест да освободи 2 души. Дружеството задвижва процеса на подбор и уведомява синдикалните организации за това свое намерение. Среща със синдикатите е проведена на 08.01.2009 г. и на нея са установени условията и параметрите, по които ще се проведе подборът. След оценяване на професионалните квалификации и нивото на компетенции двама от работниците са уволнени. Един от работниците обжалва уволнението си с мотива, че то е незаконно, тъй като не е доказано намаляването на обема на работа.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № **/****

НАМАЛЯВАНЕТО НА ОБЕМА НА РАБОТА СЛЕДВА ДА СЕ УСТАНОВИ КАТО ОБЕКТИВЕН ФАКТ КЪМ МОМЕНТА НА ПРЕДПРИЕТОТО УВОЛНЕНИЕ, ЗА НЕГО МОГАТ ДА СВИДЕТЕЛСТВАТ КАКТО ПИСМЕНИ, ТАКА И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ВЕЩИ ЛИЦА, КОИТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА АНГАЖИРА РАБОТОДАТЕЛЯ, ТЪЙ КАТО ТЕЖЕСТТА ЗА ДОКАЗВАНЕ Е НЕГОВА. ФАКТИЧЕСКИЯТ СЪСТАВ НА ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ ИЗИСКВА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ МУ ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА РАБОТА ДА СЕ ОТНАСЯ НЕ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЗОБЩО, А КЪМ СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, РЕАЛИЗИРАНА ЧРЕЗ ДАДЕНА ТРУДОВА ФУНКЦИЯ.

Чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ

Чл. 154 ГПК

Чл. 290 ГПК

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНИ САРАЛИЕВА

ЕМИЛ ТОМОВ

при участието на секретаря Р. И..

изслуша докладваното от съдията Е. Т. гр. дело № 90/2010 година.

Производството е по реда на чл. 290 вр. чл. 291, т. 1 от ГПК.

Образувано е на касационна жалба на Т. Н. П. от[населено място] с пълномощник адв. В. С. срещу решение № 357 от 03.11.2009 г. по гр. дело № 525/2009 г. на Хасковски окръжен съд, с което след отмяна на решение № 236 от 28.06.2009 г. на Районен съд [населено място], постановено по трудов спор за законосъобразност на уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от ГПК, са отхвърлени исковете на касатора по чл. 344, ал. 1, т. 1 ,2 от КТ

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон и необосновано. Неправилно ответникът работодател се е оказал освободен от задължението да докаже основанието, на което е прекратено трудовото правоотношение, а именно намаляване обема на работа. Без да са ангажирани доказателства, въззивният съд по презюмирал глобално намаляване на работата в завода на "Н."[населено място], тъй като била съгласувана процедура за масови уволнения и бил проведен подбор .Неправилно и необосновано е прието, че процедурата по подбор свидетелства за основанието по чл. чл. 328, ал. 1, т. 3 от ГПК и е въпрос на целесъобразност. Съображения са развити в жалбата.

Ответникът по жалбата[фирма][населено място] не е заявил отговор, представена е писмена защита в оспорване на жалбата по същество Заповедта е редовна от външна страна, мотивирана е, бил е проведен подбор.

скрито платено съдържание: 829 думи;