ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

чака актуализация 3 ноември 2020 322 уникалност: 94.8%

Правен Въпрос

Законно ли е уволнението, ако работодател е имал право да уволни служител на едно правно основание, но е посочил друго в заповедта за уволнение?

Фактическа Обстановка

Работодател съкращава щат в предприятието си и на негово място създава нова позиция, свързана с различни трудови задължения и компетентност. Той уволнява служителя, който е заемал предишната позиция, посочвайки като основание „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор”. Служителят оспорва основателността на заповедта за уволнение пред съда.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 75 думи;

ВКС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Докладчик председател на отделение Т. М.

Предмет на разглеждане в касационното производство е решение, с което са уважени обективно съединените исковете на Н. А. К. срещу Г. Д. Д. за признаване незаконност на уволнение и за отмяна на заповедта, с която то е извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност "началник на данъчна служба - гр. С. З." и за заплащане на обезщетение за принудителна безработица поради това уволнение в размер на 1387.45 лева. Решаващият съд е приел, че процесната заповед е незаконна. Основанието за уволнение, записано в цифровата част на заповедта - чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ, не съответства на фактическата обстановка, изложена в текстовата й част и поддържана в хода на делото. Тя установява премахването на заеманата от ищеца длъжност и създаването на нова, с различни трудови задължения и компетентност. В този случай обаче работодателят е трябвало да приложи друго основание за уволнение - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, което не може да се замени с използваното.

скрито платено съдържание: 242 думи;