ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 343 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли работодател да измени трудовото правоотношение със служител, ако той не е приел изрично промяната, но е извършил конклудентни действия, свързани с нея?

Фактическа Обстановка

Служителка, заемаща длъжността „Касиер-домакин“, отказва да подпише и приеме предложеното от работодателя споразумение за преназначаване на длъжност „Домакин“. Работодателят приема, че служителката е приела изменението на трудовия договор чрез конклудентни действия – подписва документи, в които е посочено, че заема длъжност „Домакин“, подава молба за отпуск, в която е отразено, че заема длъжността „Домакин“. Впоследствие работодателят съкращава единствената щатна бройка „Домакин“, в резултат на което служителката е уволнена.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 91 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на пети юни, две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н. З.

ЧЛЕНОВЕ:

В. Р.

С. Б.

при участието на секретаря Ю. Г.

изслуша докладваното от съдията Н. З.

гражданско дело № 1519/2011 година.

Производство по чл. 290 ГПК.

Подадена е касационна жалба от Ц. Б. Д. от [населено място] срещу решение по гр. д. № 327/2011 г. на Окръжен съд Ловеч, с което е потвърдено решение по гр. д. № 171/2011 г. на Троянския районен съд. С това решение са отхвърлени предявените от Д. против Д. г.ст. [населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 225, ал. 1 КТ.

Касационно обжалване на въззивното решение на Ловешкия окръжен съд е допуснато с определение от 22.03.2012 г. по материалноправния въпрос: допустимо ли е съдът да приеме, че е налице изменение на трудовото правоотношение чрез извършване на конклудентни действия от страна на работника/служителя - подписване на книжа като молба за отпуск, приемане на протоколи за кочани и др.?

Този състав на касационния съд счита, че законът изрично регламентира начина за изменение на трудовото правоотношение, като въвежда задължителна писмена форма за изразяване на съгласието на двете страни по трудовия договор - чл. 119 КТ. Последователната и задължителна практика на ВКС също постановява, че изменението на трудовото правотношение може да се извърши само при взаимно съгласие на страните, изразено писмено - решение № 765/11.01.2011 г. по гр. д. № 228/2010 г., ІІІ г. о.; решение № 376/26.10.2011 г. по гр. д. № 1405/2010 г. на ІV г. о..; решение № 344/29.11.2011 г. по гр. д. № 1407/2010 г. ІІІ г. о.; решение № 95/18.04.2012 г. по гр. д. № 1604/2010 г., ІV г. о., всички тези решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Съставите на касационния съд приемат, че изискването за писмена форма касае изменението на всяка една от клаузите на трудовия договор, включително наименованието на длъжността и характера на работата по чл. 66, ал. 1, т. 2 КТ. Недопустимо е да се счита, че изменение на трудовото правоотношение може да се осъществи чрез конклудентни действия на работника или служителя, примерно под формата на подписване на други документи.

По същество на касационната жалба:

Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение за отхвърляне исковете на Д. за отмяна на уволнението й на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, за възстановяване на длъжността "касиер-домакин" при Д. г. ст. [населено място] и заплащане на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение в размер на сумата 2 331.60 лв., тъй-като е приел, че прекратяването на трудовия договор от страна на работодателя със заповед от 21.12.2010 г. е законосъобразно. Посочено е, че съгласно длъжностното разписание от 1. 10.2010 г. е съкратена единствената щатна бройка "домакин", заемана от ищцата и подборът по чл. 329 КТ не е бил задължителен. Констатирано е, че работодателят е спазил изискванията на чл. 333 КТ, като е отправил искане до Д. "О. инспекция по труда", [населено място] за предварително писмено разрешение по чл. 333, ал. 1 КТ и получил такова разрешение за уволнението на ищцата от длъжността "домакин". Решаващият съд не е уважил доводите на ищцата, че към момента на уволнението тя е заемала и изпълнявала функциите на друга длъжност "касиер-домакин" и не е налице реално съкращаване на заеманата от нея касиерска длъжност. Съдът е приел, че ищцата е била преназначена от длъжността "касиер - домакин" на длъжността "домакин" чрез изменение на трудовия договор, което тя е приела чрез конклудентни действия - полагала е подпис в документи, където е посочена на длъжност "домакин", а на 29.11.2010 г. е подала молба за ползване на отпуск, на която е отразила, че е с длъжност "домакин".

скрито платено съдържание: 748 думи;