Формуляри
свързани към Трудово Право

свръзани към отделни норми на КТ

член 70

 1. Заповед за прекратяване на ТД в срока на изпитване

член 71

 1. Заповед за прекратяване на ТД в срока на изпитване

член 121

 1. Заповед за Командировка в Страната
 2. Заповед за Командировка в Чужбина

член 222

 1. Споразумение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 2. Заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 3. Заповед за прекратяване на ТД в срока на изпитване

член 224

 1. Споразумение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 2. Заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 3. Заповед за прекратяване на ТД в срока на изпитване

член 325

 1. Споразумение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 2. Заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
 3. Предложение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие от служителя
 4. Предложение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие от работодателя

член 326

 1. Предизвестие за прекратяване на ТД от страна на служителя
 2. Предложение за прекратяване на ТД по взаимно съгласие от служителя
абонамент