ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 801 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Кой трябва да даде предварително съгласие при уволнение на служител, който е член на синдикална организация, когато такова съгласие е необходимо – председателят на синдикалното ръководство или целият колективен орган?

Фактическа Обстановка

Служител заема длъжността учител съгласно трудов договор, който е сключен за неопределено време. Поради съкращаване на щат трудовото правоотношение с учителя е прекратено. Към момента на уволнението служителят е член на Синдиката на българските учители и се ползва от предварителна закрила. Работодателят е поискал съгласие от синдикалния орган и е получил писмо, което е подписано единствено от председателя на синдикалната организация.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 61 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на седми юни две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Н. З.

ЧЛЕНОВЕ:

Ж. Д.

О. К.

при участието на секретаря Ц. Н. разгледа докладваното от съдията Декова гр. дело № 1315 образувано по описа за 2009 г.

Производството е по чл. 290 от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Т. Г. К. от гр. Я., против решението от 11.06.2009 г., постановено по в.гр. д. № 115/2009 г. на Ямболски окръжен съд, с което е потвърдено решение от 12.02.2009 г. по гр. д. № 1729/2008 г. за отхвърляне на предявените от Т. Г. К. срещу П. г. по л. промишленост, екология и х. т., гр. Я., искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 78 от 21.01.2010 г. поради противоречиво разрешаване с въззивното решение и с приложеното решение № 991 от 18.05.2000 г. на ВКС, ІІІ г.о. на въпроса дали съгласието за уволнението на работници и служители при предварителната закрила за уволнение по чл. 333, ал. 4 от КТ се дава от синдикалното ръководство като колективен орган или от неговия председател.

Настоящият съдебен състав намира за правилна съдебната практика, изразена в приложеното решение на ВКС, че съгласието за уволнението на работници и служители при предварителната закрила за уволнение по чл. 333, ал. 4 от КТ се дава от синдикалното ръководство като колективен орган, а не от неговия председател.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно. По съображения в жалбата се иска решението да бъде отменено. Претендират се разноски.

Ответникът по жалбата П. г. по л. промишленост, екология и х. т. /ПГЛПЕХТ/ оспорва жалбата като неоснователна и моли решението да бъде оставено в сила. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение, след като прецени данните по делото и доводите на страните, с оглед заявените основания за касиране на решението, приема следното:

С въззивното решение са отхвърлени предявените от Т. Г. К. срещу П. г. по л. промишленост, екология и х. т., гр. Я., искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 от КТ.

скрито платено съдържание: 807 думи;