ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 517 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Трябва ли служителят да доказва вредите от незаконното задържане на трудовата му книжка при прекратяване на трудовото правоотношение?

Фактическа Обстановка

Работодател задържа трудовата книжка на служителка след прекратяване на трудовото правоотношение с нея. Служителката предявява претенции за изплащане на неимуществени и имуществени вреди, претърпени в резултат на това задържане.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Докладчик председател на отделение Т. М.

За да остави в сила решението на районния съд, с което са отхвърлени обективно съединените исковете на А. М. Г. срещу ЕТ "Д." - Е. Н. З. - гр. Ш., за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди от незаконно задържане на трудова книжка въззивният съд е приел, че исковете са неоснователни. Фактическият състав на чл. 226, ал. 2 КТ е останал недоказан по отношение на елемента претърпени вреди.

Ищцата не е представила убедителни доказателства за това, че в резултат на задържането на трудовата книжка от ответника е била възпрепятствана да полага труд при друг работодател, както и че е изживяла негативни емоции и притеснения във връзка с този факт.

скрито платено съдържание: 245 думи;