ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 311 уникалност: 95.2%

Правен Въпрос

Трябва ли да бъде възстановен на работа служител, когато уволнението му е отменено от съда, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието за прекратяване на трудовото му правоотношение?

Фактическа Обстановка

Работодател отправя предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение със служител, заемащ длъжността „Застрахователен брокер“. Преди да е изтекло предизвестието работодателят уволнява дисциплинарно служителя. От своя страна, служителят оспорва уволнението, в резултат на което съдът го отменя.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 67 думи;

ВКС - Решение № ** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІV г.о.в открито заседание на втори февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

В. Р.

ЧЛЕНОВЕ:

С. Б.

Л. А.

при секретаря В. С. и в присъствието на прокурора....................като изслуша докладваното от съдията С. Б. гр. дело № 4052 по описа за 2015 г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Постъпила е касационна жалба, подадена от [фирма] [населено място] срещу решение от 27.02.15 г. по в.гр. дело № 6555/14 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решението от 20.02.14 г. по гр. дело № 47164/13 г. на Софийски районен съд, 67 състав. С него са уважени исковете за защита срещу незаконно уволнение, с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 1-т. 3 КТ, предявени от П. С. Д. срещу дружеството.

С определение № 1160 от 21.10.15 г. настоящият състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение в частта, с която е уважен искът по чл. 344, ал. 1 т. 2 КТ, на основание чл. 280, ал. 1 г.1 ГПК, по въпроса: следва ли да бъде възстановен на предишната работа работник или служител при дисциплинарно уволнение, извършено в срока на отправено до него предизвестие от работодателя, ако уволнението е отменено, но междувременно е изтекъл срокът на предизвестието, като е счел, че е разрешен в противоречие с ТР № 2/12 г. на ОСГК на ВКС.

Настоящият състав намира, че на поставения за разглеждане въпрос въззивният съд е дал отговор в противоречие с практиката на ВКС- решение № 291 от 9.10.13 г. по гр. дело № 1430/12 г. на ІVг.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК, включително и с Тълкувателно решение № 2/2012 г. на ОСГК на ВКС. Прието е, че заповед за дисциплинарно уволнение, последвала след отправено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, не отменя действието на последното. С последвала отмяна на дисциплинарното уволнение като незаконосъобразно трудовото правоотношение се възстановява такова, каквото е съществувало между страните преди уволнението, в неговата пълна идентичност, която обхваща всички права и задължения, произтичащи от трудовото правоотношение преди неговото прекратяване. Посочва се, че трудовото правоотношение е възстановено в състояние, при което тече срок на предизвестие и изтичането на срока води до неговото прекратяване.

скрито платено съдържание: 651 думи;