ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

чака актуализация 11 март 2020 291 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Възможно ли е изменение на трудов договор и отпадане на клаузата за изпитателен срок, ако липсва изрично съгласие за това?

Фактическа Обстановка

На 06.10.2009 г. физическо лице сключва трудов договор с изпитателен срок от 6 месеца. Със споразумение от 01.11.2009 г. е увеличен размерът на трудовото възнаграждение на служителя, без да се възпроизвежда уговорката за изпитателния срок. На 08.12.2009 г., в периода на изпитателния срок, работодателят уволнява служителя. Служителят оспорва уволнението.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 79 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми септември, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИО ПЪРВАНОВ

БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Р. П. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията М. П. гр. дело № 1405/2010 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], [община], подадена от пълномощника му адвокат И. М., срещу въззивно решение № 292 от 01.07.2010 г. на Русенския окръжен съд по гр. д. № 401/2010 г., с което е отменено решение № 571 от 06.04.2010 г. на Русенския районен съд по гр. д. № 494/2010 г. и са уважени предявените от С. Б. З. срещу [фирма] искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - т. 3 КТ. Въззивният съд е приел, че прекратяването на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл. 71, ал. 1 КТ е незаконно, тъй като работодателят се е отказал от клаузата за изпитване в първоначалния договор от 06.10.2009 г. със срок за изпитване като е сключил допълнително споразумение от 01.11.2009 г., с което е увеличен размерът на трудовото възнаграждение без да е възпроизведена уговорката за изпитване.

Жалбоподателят е изложил твърдения за допуснати нарушения на материалния закон и необоснованост - основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Според него въззивният съд неправилно е приел, че с допълнителното споразумение от 01.11.2009 г., с което е увеличен размерът на трудовото възнаграждение без да е възпроизведена уговорката за изпитване, страните са постигнали и съгласие за отпадане на тази уговорка.

Ответницата С. Б. З., [населено място], оспорва жалбата.

С определение № 723 от 17.05.2011 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 292 от 01.07.2010 г. на Русенския окръжен съд по гр. д. № 401/2010 г. Обжалването е допуснато поради противоречиво решавания от съдилищата материалноправен въпрос относно възможността за изменение на трудовия договор и отпадане на клаузата за изпитване без постигане на изрично съгласие за това.

По въпроса, обусловил допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира следното:

скрито платено съдържание: 762 думи;