ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

актуално 11 март 2020 561 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли работодател да задържи трудовата книжка на служител, докато той не му върне ключовете и другите вещи?

Фактическа Обстановка

Кооперация издава решение, с което прекратява трудовото правоотношение на настоящия си председател и избира нов. Новият председател постъпва на работа веднага след избора и изпраща покана до вече сменения – да се яви в кооперацията и да си предаде ключовете и другите вещи, за да му бъде върната трудовата книжка. Той не изпълнява това и трудовата му книжка остава в кооперацията. Три години по-късно бившият председател завежда иск за обезщетение срещу кооперацията поради незаконно задържане на трудовата му книжка.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 68 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на втори март, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИО ПЪРВАНОВ

БОРИС ИЛИЕВ

при секретаря Р. П. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията М. П. гр. дело № 141/2010 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Б. С. А.,[населено място], подадена от пълномощника му адвокат Я. Я., срещу въззивно решение от 24.07.2009 г. по гр. дело № 3834/2006 г. на Софийския градски съд в частта, с която е оставено в сила решение от 10.04.2006 г. по гр. дело № 7979/2004 г. на Софийския районен съд за отхвърляне иска на касатора срещу "В. п. к. - Б." с правно основание чл. 226, ал. 2 КТ за сумата 3 700 лв. - обезщетение за незаконно задържане на трудовата му книжка. Въззивният съд е приел, че по делото няма доказателства за прекратяване на трудовото правоотношение между страните, което е отделно от съществуващото членствено такова, поради което искът с правно основание чл. 226, ал. 2 КТ е неоснователен.

Жалбоподателят е изложил твърдения за допуснати нарушения на материалния закон, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила - основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Според него въззивният съд неправилно е приел, че трудовото му правоотношение с кооперацията, възникнало от избор, не е прекратено към 09.11.2001 г.

Ответникът по касационната жалба "В. п. к.- Б.",[населено място], оспорва жалбата.

С определение № 730 от 25.06.2010 г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение от 24.07.2009 г. по гр. дело № 3834/2006 г. на Софийския градски съд в частта, с която е оставено в сила решение от 10.04.2006 г. по гр. дело № 7979/2004 г. на Софийския районен съд за отхвърляне иска на Б. С. А.,[населено място], срещу "В. п. к.- Б." с правно основание чл. 226, ал. 2 КТ за сумата 3 700 лв. - обезщетение за незаконно задържане на трудовата му книжка. Обжалването е допуснато по материалноправните въпроси за момента и начина на прекратяване на трудовото правоотношение на председател на кооперация, възникнало от избор.

скрито платено съдържание: 691 думи;