ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

актуално 11 март 2020 421 уникалност: 100%

Правен Въпрос

При определяне размера на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск включват ли се сумите за клинични пътеки, хирургически труд и избор на лекар, изплатени през последния отработен месец, ако тези възнаграждения са реално изработени в предходните месеци?

Фактическа Обстановка

Болница прекратява трудовото правоотношение на хирург, който иска да му бъде заплатено обезщетение за неизползвания от него платен годишен отпуск. Възниква спор около формирането на размера на обезщетението, както и относно това дали възнагражденията от клинични пътеки, за хирургически труд и избор на лекар трябва да бъдат включени в него.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 107 думи;

ВКС - Решение № *** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

Върховният касационен съд на Република България, ГК, Трето гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на 15 май 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. М.

ЧЛЕНОВЕ Е. Т.

Д. Д.

при участието на секретаря Р. И., като изслуша докладваното от съдия Д. Д. гр. д. № 6067 по описа за 2013 г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение от 14.05.2013 г., постановено по гр. д. № 9073 по описа за 2012 г. на Софийския градски съд, ГО, ІV "Д" въззивен състав, в частите, с които е отменено решение № ІІ-65-71 от 19.04.2012 г. по гр. д. № 8795 по описа за 2011 г. на Софийския районен съд, 65 състав, за отхвърляне на иска с правно основание чл. 177 от КТ до размера от 9 265,77 лв., на иска по чл. 86 от ЗЗД до размера от 1 590 лв. и на иска по чл. 224 от КТ до размера от 5 016,77 лв. и е постановено друго, с което тези искове са уважени.

Касаторът твърди, че решението на Софийския градски съд е неправилно, необосновано и постановено при нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила-основание за касационно обжалване по чл. 281, ал. 1, т. 3 от ГПК. Моли настоящата инстанция да го отмени и вместо него да постанови друго решение, с което да отхвърли предявените искове.

Ответникът по жалбата М. Б. М. я оспорва и моли тя да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Трето отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по посочените в жалбата основания за касация на решението, приема следното:

скрито платено съдържание: 638 думи;