Резюмирани Разпоредби
свързани към Местни Данъци и Такси

общовалидни за ЗМДТ

 1. Тематично Резюме на Закона за Местните Данъци и Такси

свръзани към отделни норми на ЗМДТ

член 1

 1. Кои Данъци са Местни Данъци.

член 2

 1. Кой Подава Данъчна Декларация за Местен Данък.

член 3

 1. Кой Подава Данъчна Декларация за Местен Данък.

член 4

 1. Как се Събират Местните Данъци и Такси.
 2. Как се Отсрочват или Разсрочват Местни Данъци и Такси.

член 5а

 1. Къде се Предоставят Данните за Местните Данъци и Такси.

член 6

 1. Кои Такси са Местни Такси.

член 7

 1. Кои Такси са Местни Такси.

член 8

 1. Как се Определят Местните Такси.

член 9

 1. Кои Такси са Местни Такси.

член 9а

 1. Как се Събират Местните Данъци и Такси.
 2. Как се Отсрочват или Разсрочват Местни Данъци и Такси.

член 9б

 1. Как се Събират Местните Данъци и Такси.

член 9в

 1. Кои Такси са Местни Такси.

член 10

 1. Кои Имоти се Облагат с Данък Върху Недвижимите Имоти.
 2. Кои Имоти НЕ се Облагат с Данък Върху Недвижимите Имоти.

член 11

 1. Кои Лица Дължат Данък Върху Недвижимите Имоти.

член 12

 1. Кои Лица Дължат Данък Върху Недвижимите Имоти.

член 13

 1. Дължи се Данък Върху Недвижим Имот, Който НЕ се Използва.

член 14

 1. Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти на Предприятията.
 2. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.
 3. В Кои Случаи НЕ се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

член 15

 1. От Кой Момент се Дължи Данък Върху Недвижим Имот.

член 16

 1. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.
 2. От Кой Момент се Дължи Данък Върху Недвижим Имот.

член 18

 1. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

член 19

 1. Кога се Определя Данъчната Оценка Върху Недвижимите Имоти.

член 20

 1. Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти.

член 21

 1. Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти на Предприятията.

член 22

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Собствеността на Недвижимите Имоти.

член 23

 1. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

член 24

 1. Кои Лица и Обекти са Освободени от Плащане на Данък Върху Недвижимите Имоти.

член 25

 1. В Кои Случаи Данък Недвижими Имоти се Намалява.

член 27

 1. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Подава Декларация, Свързана с Недвижим Имот.

член 28

 1. В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Недвижимите Имоти.

член 29

 1. Кои Лица Дължат Данък Върху Наследството.

член 30

 1. Кои Имущества се Облагат с Данък Върху Наследството.

член 31

 1. Кои Наследства НЕ се Облагат с Данък Върху Наследството.
 2. Къде се Внася Данъкът Върху Наследството. В Какъв Срок Наследниците Внасят Декларации за Приемане на Наследството.

член 32

 1. Къде се Внася Данъкът Върху Наследството. В Какъв Срок Наследниците Внасят Декларации за Приемане на Наследството.

член 33

 1. Как се Определя Данъкът Върху Наследството.

член 34

 1. Какво се Приспада от Актива на Наследството при Определяне на Данъка.

член 35

 1. Как се Определя Данъкът Върху Наследството.

член 36

 1. Кои Наследства НЕ се Облагат с Данък Върху Наследството.
 2. Какъв е Размерът на Данъка Върху Наследството.

член 37

 1. В Какъв Срок за Заплаща Данъкът Върху Наследството.

член 38

 1. Кои Имущества и Лица се Освобождават от Данък Върху Наследството.

член 39

 1. Как се Определя Данъкът Върху Наследството.

член 40

 1. В Какъв Срок за Заплаща Данъкът Върху Наследството.

член 41

 1. Как се Плащат или Прехвърлят Застраховки, Ценни Книжа и Депозити на Наследници.

член 43

 1. Как се Плащат или Прехвърлят Застраховки, Ценни Книжа и Депозити на Наследници.

член 44

 1. Кои Имущества се Облагат с Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. Облагат ли се Даренията Между Съпрузи и Роднини по Права Линия.
 3. Кои Придобивания се Облагат с Данък Върху Даренията.

член 45

 1. Кои Лица са Задължени да Плащат Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. Кои Лица Дължат Данък Върху Даренията.

член 46

 1. Как се Определя Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. Как се Определя Данъкът Върху Даренията.

член 47

 1. Как се Определя Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. Какъв е Размерът на Данъка Върху Възмездно Придобито Имущество.
 3. Какъв е Размерът на Данъка Върху Даренията.

член 48

 1. Кои Лица са Освободени от Плащане на Данък Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. Кои Възмездни Придобивания на Имущество са Освободени от Данък.
 3. Кои Дарения и Кои Лица са Освободени от Данък Върху Даренията.

член 49

 1. Къде и Кога се Заплаща Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.
 2. В Какъв Срок се Декларира и Внася Данък Върху Даренията. Къде се Внася Данъкът Върху Даренията.
 3. За Кои Лица и в Кои Случаи НЕ се Подава Декларация за Получено Дарение.

член 50

 1. Къде и Кога се Заплаща Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.

член 51

 1. Къде и Кога се Заплаща Данъкът Върху Възмездно Придобито Имущество.

член 52

 1. Кои Превозни Средства се Облагат с Данък Върху Собствеността. Кои Лица Дължат Данък Върху Превозни Средства.

член 53

 1. Кои Превозни Средства се Облагат с Данък Върху Собствеността. Кои Лица Дължат Данък Върху Превозни Средства.

член 54

 1. В Какъв Срок се Декларира Придобиването на Превозно Средство. Кой Определя Данъка Върху Превозните Средства.

член 55

 1. Как се Определя Данъкът за Леки и Лекотоварни Автомобили.
 2. Какъв е Размерът на Данъка за Автобуси.
 3. Как се Определя Данъкът за Товарни Автомобили и Влекачи.
 4. Какъв е Размерът на Данъка за Автокранове и Специални Строителни Машини и Специални Автомобили.
 5. Какъв е Размерът на Данъка за Трактори и Други Самоходни Машини.
 6. Какъв е Размерът на Данъка за Ремаркета на Леки и Лекотоварни Автомобили.
 7. Какъв е Размерът на Данъка за Мотопеди, Мотоциклети, Триколки Моторни Шейни, ATV или Бъги.

член 56

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Малки и Големи Кораби.
 2. Какъв е Размерът на Данъка за Джетове, Яхти, Скутери, Влекачи, Тласкачи и др.

член 57

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Самолети, Вертолети, Планери и Балони.

член 58

 1. В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Превозните Средства.
 2. Кои Лица са Освободени от Плащане на Данък Върху Превозните Средства.

член 59

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Автобуси.
 2. С Колко се Намалява Данъкът за Превозни Средства с Ниски Вредни Емисии.

член 60

 1. В Какъв Срок се Внася Данъкът Върху Превозните Средства.

член 61

 1. Кои Превозни Средства се Облагат с Данък Върху Собствеността. Кои Лица Дължат Данък Върху Превозни Средства.

член 61з

 1. Кои Лица се Облагат с Патентен Данък.

член 61и

 1. Кои Лица се Облагат с Патентен Данък.

член 61к

 1. Кои Лица се Облагат с Патентен Данък.

член 61л

 1. За Какво и Как се Дължи Патентният Данък.

член 61м

 1. Какви Облекчения Има при Плащане на Патентен Данък.

член 61н

 1. Кога се Декларира Патентният Данък.

член 61о

 1. Кога се Декларира Патентният Данък.

член 61п

 1. Кога и Къде се Внася Патентният Данък.

член 61р

 1. Какво се Облага с Туристически Данък. Кои Лица Дължат Туристически Данък. Къде се Внася Туристическият Данък. Как се Фактурира Туристическият Данък на Туристите.
 2. Как се Определя Туристическият Данък.

член 61с

 1. Как се Определя Туристическият Данък.
 2. Какъв е Размерът на Туристическия Данък.

член 61т

 1. За Какво се Използват Приходите от Туристическия Данък.

член 61у

 1. Кои Лица Дължат Данък Върху Таксиметровия Превоз.

член 61ф

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Таксиметровия Превоз.

член 61х

 1. Къде се Декларира Данъкът за Таксиметровия Превоз.

член 61ц

 1. Кога и Къде се Внася Данъкът Върху Таксиметровия Превоз.

член 61ч

 1. Как се Определя Дължимият Данък Върху Таксиметровия Превоз.

член 61ш

 1. Кога и Къде се Внася Данъкът Върху Таксиметровия Превоз.

член 61щ

 1. Как се Определя Дължимият Данък Върху Таксиметровия Превоз.

член 62

 1. За Какво се Използва Такса Битови Отпадъци.

член 63

 1. За Какво се Използва Такса Битови Отпадъци.

член 64

 1. Кои Лица Дължат Такса Битови Отпадъци.

член 66

 1. Как се Съставя План-Сметката за Почистване на Общината.

член 67

 1. Как се Определя Такса Битови Отпадъци.

член 68

 1. Как се Съставя План-Сметката за Почистване на Общината.

член 69

 1. Как се Заплаща Такса Битови Отпадъци.

член 71

 1. В Кои Случаи НЕ се Събира Такса Битови Отпадъци.

член 71а

 1. Как се Съставя План-Сметката за Почистване на Общината.
 2. За Кои Обекти НЕ се Събира Такса Битови Отпадъци.

член 71б

 1. Как се Определя Такса Битови Отпадъци.

член 71в

 1. Как се Определя Такса Битови Отпадъци.

член 72

 1. За Кои Места се Заплаща Такса за Ползване на Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

член 73

 1. За Кои Места се Заплаща Такса за Ползване на Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

член 79

 1. Кой Заплаща и Кога Заплаща Такса за Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

член 80

 1. В Кои Случаи Общината Може да Отнеме Разрешение за Ползване на Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

член 81

 1. За Какви Услуги се Заплаща Такса за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

член 84

 1. За Какви Услуги се Заплаща Такса за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

член 85

 1. За Какви Услуги се Заплаща Такса за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

член 86

 1. Какво Включва Таксата за Ползване на Социални Услуги, Финансирани от Общините.

член 87

 1. Какво Включва Таксата за Ползване на Социални Услуги, Финансирани от Общините.

член 90

 1. Какво Включва Таксата за Ползване на Социални Услуги, Финансирани от Общините.

член 91

 1. Какво Включва Таксата за Ползване на Социални Услуги, Финансирани от Общините.

член 92

 1. Как се Определят Таксите за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

член 104

 1. За Какво и Кога се Заплащат Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Общините.

член 105

 1. За Какво и Кога се Заплащат Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Общините.

член 106

 1. За Какво и Кога се Заплащат Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Общините.

член 107

 1. Как се Определят Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Община.

член 108

 1. За Кои Услуги от Община НЕ се Заплаща Такса за Технически Услуги.

член 109

 1. Какъв е Срокът за Извършване на Технически Услуги от Община.

член 110

 1. За Какво се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община. Как се Определят Таксите за Административни Услуги.
 2. Кои Административни Услуги, Предоставяни от Община, НЕ се Таксуват.

член 111

 1. За Какво Още се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община.

член 112

 1. За Какво Още се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община.

член 115

 1. За Какво Още се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община.

член 115а

 1. Кои Такси са Местни Такси.
 2. Как се Определят Таксите за Административни Услуги и Кога се Заплащат.

член 116

 1. Кои Лица Заплащат Такса за Притежаване на Куче. Кои Лица са Освободени от Заплащане на Такса за Притежаване на Куче.

член 117

 1. В Какъв Срок се Декларира Придобиване на Куче. В Какъв Срок се Заплаща Годишната Такса за Притежаване на Куче.

член 118

 1. В Какъв Срок се Декларира Придобиване на Куче. В Какъв Срок се Заплаща Годишната Такса за Притежаване на Куче.
 2. Как се Определя Таксата за Притежаване на Куче и за Какво се Използва.

член 120

 1. В Кои Случаи се Заплаща Такса за Гробни Места.

член 121

 1. Как се Определя Таксата за Гробни Места и на Кого се Заплаща.

член 123

 1. Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Новопостроен или Придобит Имот.
 2. Санкция за Невярно Декларирани Данни, Които Водят до Намаляване или Освобождаване от Такса.
 3. Санкция за Невярно Декларирани Данни, Които Водят до Намаляване или Освобождаване от Такса Битови Отпадъци.
 4. Санкция за Председателя на Етажната Собственост, Когато НЕ Подаде Справка за Ползвателите на Имотите в Етажната Собственост.

член 124

 1. Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Дължимия Данък Върху Наследството.
 2. Санкция за Длъжностно Лице, Което НЕ Изплати или НЕ Прехвърли Имущество на Наследник или Заветник.

член 125

 1. Санкция за Укриване на Част от Цената при Придобито Имущество по Възмезден Начин или по Дарение.

член 126а

 1. Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Дължим Патентен Данък.

член 127

 1. Санкция за Всички Други Нарушения на Закона за Местните Данъци и Такси.

член 128

 1. Кой Съставя Актове за Нарушения на Закона за Местните Данъци и Такси и Как се Обжалват.

член 129

 1. Къде се Предоставят Данните за Местните Данъци и Такси.
 2. Санкция за Длъжностно Лице, Което НЕ Изпраща на Министерството на Финансите Ежедневната Информация, Свързана с Местните Данъци и Такси.

член 130

 1. Санкция за Кмет на Община, Ако НЕ Осигурява Нужната Прозрачност за Определянето и Разходването на Такса Битови Отпадъци.
абонамент