._30.Какъв е Размерът на Данъка за Трактори и Други Самоходни Машини.

       • Годишният данък за трактори се определя от Общинския съвет в следните граници:

            - От 11 kW до 18 kW – от 5 до 15 лв.;

            - От 18 kW до 37 kW – от 7 до 21 лв.;

            - Над 37 kW – от 10 до 30 лв.

       • Годишният данък за други самоходни машини се определя от Общинския съвет, в границите от 25 до 75 лв.

(чл.**, ал.** и ал.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник