._27.Какъв е Размерът на Данъка за Автобуси.

       • Годишният данък за автобуси се определя от Общинския съвет, в зависимост от броя на местата за сядане, в следните граници:

            - До 22 места, включително мястото на водача – от 50 до 150 лв.;

            - Над 22 места, включително мястото на водача – от 100 до 300 лв.

       • За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни линии, които се субсидират от общините, годишният данък се заплаща в размер на 10% от определения данък, при условие че не се използват за други цели.

(чл.**, ал.*; чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник