._97.Как се Определят Таксите за Административни Услуги и Кога се Заплащат.

       • Размерът на таксата за всяка административна услуга, предоставяна от община, трябва да съответства на необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, но тези административни разходи не могат да надвишават 20% от размера на таксата за тази услуга.

       • Таксите за административни услуги обичайно се заплащат от физическите и юридическите лица, които са ползватели на услугата, при предявяване на искането за услугата.

       (чл.**** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник