._29.Какъв е Размерът на Данъка за Автокранове и Специални Строителни Машини и Специални Автомобили.

       • Годишният данък за автокранове се определя от Общинския съвет в следните граници:

            - товароподемност/товароносимост до 40 тона – от 50 до 250 лв.;

            - товароподемност/товароносимост над 40 тона – от 100 до 300 лв.

       • Годишният данък за специализирани строителни машини (бетоновози, бетонпомпи и други) и други специални автомобили (без тролейбуси) се определя от Общинският съвет, в границите от 50 до 250 лв.

(чл.**, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник