._26.Как се Определя Данъкът за Леки и Лекотоварни Автомобили.

       • Годишният данък за леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 3,5 т. се определя от имуществена и екологична компонента, по следната формула:

       където:

            - ГДПС – годишен размер на данъка върху превозните средства;

            - ИмК – имуществен компонент, който се определя по отделна формула;

            - ЕК – екологичен компонент, който се определя съобразно екостандарта на двигателя.

       където:

     - Сkw – частта от стойността на данъка, в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от Общинския съвет в следните граници:

мощност

данък

а

до 55 kW вкл.

от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW

б

над 55 kW до 74 kW вкл.

от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW

в

над 74 kW до 110 kW вкл.

от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW

г

над 110 kW до 150 kW вкл.

от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW

д

над 150 kW до 245 kW вкл.

от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW

е

над 245 kW

от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW

забележка: 1kW = 1,36 к.с.

- Kгп:

възраст

коефициент

1

над 20 години

коефициент 1,1

2

над 15 до 20 години вкл.

коефициент 1

3

над 10 до 15 години вкл.

коефициент 1,3

4

над 5 до 10 години вкл.

коефициент 1,5

5

до 5 години вкл.

коефициент 2,3

ЕК – Екологичният компонент се определя от Общинския съвет, в зависимост от екокатегорията на автомобила, в следните граници:

екологична категория

коефициент

1

без категория и категории Евро 1 и Евро 2

коефициент от 1,1 до 1,40

2

Евро 3

коефициент от 1,00 до 1,10

3

Евро 4

коефициент от 0,80 до 1,00

4

Евро 5

коефициент от 0,60 до 0,80

5

Евро 6 и EEV

коефициент от 0,40 до 0,60

(чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник