._52.Какъв е Размерът на Данъка Върху Наследството.

       • Данъкът върху наследството се определя с наредба на съответния Общински съвет, в следните граници:

     - от 3,3 до 6,6% от стойността или оценката на наследеното имущество за наследствен дял над 250 000 лв.;

     - от 0,4 до 0,8% от стойността или оценката на наследеното имущество за наследствен дял над 250 000 лв., когато наследници са братя, сестри и техните деца.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник