.107.Санкция за Председателя на Етажната Собственост, Когато НЕ Подаде Справка за Ползвателите на Имотите в Етажната Собственост.

       • Когато председателят на етажната собственост не подаде в общината справка за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост, той се наказва с глоба от 50 до 1 000 лв. (в сила от 01.01.2020 г.)

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник