._44.Какъв е Размерът на Данъка Върху Даренията.

       • Данъкът върху даренията е в размер на:

            - От 3,3 до 6,6% от стойността или оценката на дареното имущество;

     - От 0,4 до 0,8% от стойността или оценката на дареното имущество между братя и сестри и техните деца.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на данъка върху дареното имущество в горните граници.

(чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник