._59.Какво се Приспада от Актива на Наследството при Определяне на Данъка.

       • От актива на облагаемата наследствена маса се приспадат:

     - установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството;

     - правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините в 6-месечния срок от откриване на наследството;

     - разноските за погребение, в размер на 1 000 лв.;

     - други предвидени в закона облекчения.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник