._69.Какво се Облага с Туристически Данък.

       • С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване – хотели, мотели, вилни и туристически селища, хижи, къмпинги, семейни хотели, пансиони, почивни станции, бунгала, вили, къщи и стаи за гости, апартаменти за гости и т.н.

       • Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки в местата за настаняване.

       • Данъкът се внася в общината по местонахождение на местата за настаняване.

       • Данъкът задължително се посочва на отделен ред в документа (или фактурата), който данъчно задълженото лице издава на лицето, ползвало нощувката.

(чл.***, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник