._88.Какво Включва Таксата за Ползване на Социални Услуги, Финансирани от Общините.

       • Такса се заплаща за ползване на социални услуги, които са за сметка на общинския бюджет.

       • Таксата е месечна и се определя в размер, който съответства на реалната издръжка на едно лице.

       • Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.

       • Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

       • Лицата, настанени в частни пансиони и частни патронажи, заплащат суми по договаряне.

       • За настаняване в заведение или помещение за изтрезняване, се събира такса на ден от лицето.

 (чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник