._10.Как се Определя Данъчната Оценка на Недвижимите Имоти.

       • Данъчната оценка на недвижимите имоти на граждани се определя служебно от общината, по определени норми и методология – в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник