._28.Как се Определя Данъкът за Товарни Автомобили и Влекачи.

       • Годишният данък за товарни автомобили се определя от Общинския съвет, в зависимост от максимално допустимата маса, от броя на осите и вида на окачването.

       • Годишният данък за товарни автомобили от 3,5 до 12 тона максимално допустима маса е в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост, без значение от броя на осите и вида на окачването.

       • Годишният данък за товарни автомобили над 12 тона технически допустима максимална маса е в следните граници:

брой оси на влекача

максимално допустима маса (в тонове)

данък (в лева)

задвижваща ос/и с пневматично или подобно окачване

други системи за окачване на задвижваща ос/и

 

от

до

1

с две оси

12

13

от 30 до 90

от 61 до 183

2

13

14

от 61 до 183

от 168 до 504

3

14

15

от 168 до 504

от 237 до 711

4

15

-

от 237 до 711

от 536 до 1 608

5

с три оси

15

17

от 61 до 183

от 106 до 318

6

17

19

от 106 до 308

от 217 до 651

7

19

21

от 217 до 651

от 282 до 846

8

21

23

от 282 до 846

от 434 до 1 302

9

23

-

от 434 до 1 302

от 675 до 2 025

10

с четири оси

23

25

от 282 до 846

от 286 до 858

11

25

27

от 286 до 858

от 446 до 1 338

12

27

29

от 446 до 1 338

от 708 до 2 124

13

29

-

от 708 до 2 124

от 1 050 до 3 150

Годишният данък за седлови влекач и влекач за ремарке е в следните граници:

брой оси на влекача

максимално допустима маса (в тонове)

данък (в лева)

задвижваща ос/и с пневматично или подобно окачване

други системи за окачване на задвижваща ос/и

 

от

до

1

с две оси

-

18

от 8 до 24

от 28 до 84

2

18

20

от 28 до 84

от 64 до 192

3

20

22

от 64 до 192

от 147 до 441

4

22

25

от 190 до 570

от 342 до 1 026

5

25

26

от 342 до 1 026

от 600 до 1 800

6

26

28

от 342 до 1 026

от 600 до 1 800

7

28

29

от 331 до 993

от 399 до 1 197

8

29

31

от 399 до 1 197

от 655 до 1 965

9

31

33

от 655 до 1 965

от 909 до 2 727

10

33

38

от 909 до 2 727

от 1 381 до 4 143

11

38

-

от 1 007 до 3 021

от 1 369 до 4 107

12

с три и повече оси

36

38

от 640 до 1 920

от 888 до 2 664

13

38

40

от 888 до 2 664

от 1 228 до 3 684

14

40

-

от 1 228 до 3 684

от 1 817 до 5 451

(чл.**, ал.*; ал.** и ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник