.102.Как се Определя Таксата за Гробни Места и на Кого се Заплаща.

       • Таксата за ползване на гробно място се определя с наредба на Общинския съвет, в зависимост от разходите, необходими за поддържане на гробищните паркове.

       • Таксата се събира от службите, които стопанисват гробищните паркове, при заявяване на ползването.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник