._75.Кога и Къде се Внася Данъкът Върху Таксиметровия Превоз.

       • Данъкът се внася преди получаването на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

       • Данъкът се внася в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(чл.***; чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник