._31.Какъв е Размерът на Данъка за Ремаркета на Леки и Лекотоварни Автомобили.

       • Годишният данък за ремаркета на леки и товарни автомобили с максимална маса 3,5 т., се определя от Общинския съвет в следните граници:

            - За товарно ремарке – от 5 до 15 лв.;

            - За къмпинг ремарке – от 10 до 30 лв.

       (чл.**, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник