._99.Как се Определя Таксата за Притежаване на Куче и за Какво се Използва.

       • Таксата за притежаване на куче се определя с наредба на Общинския съвет.

       • Приходите от събраните такси за притежаване на куче могат да се използват само за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник